A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai cải cách hành chính đúng thời gian, có chất lượng

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong quý II/2024, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính đúng thời gian, có chất lượng các chương trình, kế hoạch đã ban hành; đồng thời, nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tiễn, đúng thời gian theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

Các cấp, ngành cũng nghiêm túc thực hiện đầy đủ nội dung, công khai, minh bạch tất cả thủ tục hành chính trên Cổng, Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương, tại nơi giao dịch và các hình thức khác; công khai các chuẩn mực, quy định hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

Nghệ An tiếp tục triển khai kiến trúc chính quyền điện tử, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và thực thi công vụ, nhiệm vụ đảm bảo tính đồng bộ ở các cấp.

Trong quý I/2024, UBND tỉnh đã thực hiện kiểm thử, tích hợp 1.367 thủ tục hành chính của tỉnh lên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai việc kiểm soát chất lượng hồ sơ; trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 18 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính với 283 thủ tục, 8 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhờ đó, 100% hồ sơ được giải quyết theo quy trình điện tử và được công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An. Hệ thống này đã cung cấp 1.841 dịch vụ công. Ngoài ra, trên địa bàn có 21 sở, ban, ngành, 21 huyện, thành phố, thị xã và 460 xã đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống.

Tuy nhiên, công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính ở một số sở, ngành, UBND cấp huyện không đạt yêu cầu. Một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo cải cách hành chính, không gửi báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Tại cấp xã, tình trạng cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm đạo đức công vụ dẫn đến xử lý kỷ luật vẫn còn.../.

Trịnh Duy Hưng


Tác giả: Trịnh Duy Hưng
Nguồn:TTXVN Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm