A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngày này năm xưa 24/5: Quy định chi tiết việc quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày này năm xưa 24/5, Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; ngày thành lập tỉnh Gia Lai.

Chuyên mục Ngày này năm xưa trên Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước, ngành Công Thương, quốc tế và các sự kiện, kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 24/5.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 24/5/1932, ngày thành lập tỉnh Gia Lai.

Ngày 24/5/1944, ngày mất của Hoàng Văn Thụ - nhà lãnh đạo cao cấp của cách mạng. Đồng chí Hoàng Văn Thụ sinh ngày 4/11/1909 tại Lạng Sơn. Năm 1929, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1937, đồng chí trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Năm 1939, đồng chí được bầu làm Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ. Năm 1943, đồng chí bị thực dân Pháp bắt khi đang hoạt động cách mạng và xử bắn ngày 24/5/1944. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ là tấm gương sáng về lòng trung thành vô hạn với Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, nhân dân, của dân tộc lên trên hết.

Ngày 24/5/1947, Hội nghị dân quân, tự vệ và du kích toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại Định Hóa, Thái Nguyên. Hội nghị thống nhất việc tổ chức dân quân, tự vệ và du kích do các cơ quan quân sự địa phương chỉ huy, trở thành một bộ phận trong các lực lượng vũ trang.

Ngày 24/5/1982, ngày truyền thống Lữ đoàn 490 (Binh chủng Pháo binh). Lữ đoàn 490 là đơn vị Tên lửa chiến lược đất đối đất, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trên các địa bàn; tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.

Ngày này năm xưa 24/5: Quy định chi tiết việc quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Huấn luyện phóng và dẫn hướng tên lửa cho cán bộ, sĩ quan là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Lữ đoàn 490 (Binh chủng Pháo binh)

Ngày 24/5/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 58/CT-TW về việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn 2001 - 2005.

Ngày 24/5/2004, Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) ban hành Quyết định số 0634/2004/QĐ-BTM về ủy quyền Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp Khu công nghiệp.

Ngày 24/5/2004, Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quyết định số 0635/2004/QĐ-BTM về ủy quyền Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp Khu công nghiệp.

Ngày 24/5/2005, Bộ Chính trị banh hành Nghị quyết số 48-NQ/TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Ngày 24/5/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 113/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2010.

Ngày 24/5/2007, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành Quyết định số 22/2007/QĐ-BCN về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp - Doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ, thí điểm tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Ngày 24/5/2007, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 23/2007/QĐ-BCN về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thủy tinh Công nghiệp.

Ngày 24/5/2007, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 24/2007/QĐ-BCN về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.

Ngày này năm xưa 24/5: Quy định chi tiết việc quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu chuyển giao quy trình canh tác cây lạc cho nông dân Bình Thuận

Ngày 24/5/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 39/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về di dân tái định cư và tổ chức phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm vùng tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

Ngày 24/5/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Ngày 24/5/2013, Bộ Ngoại giao ra Thông báo số 29/2013/TB-LPQT về Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

Ngày 24/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 865/QĐ-TTg về việc thành lập Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.

Ngày 24/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 870/QĐ-TTg, ngày 24/5/2016 về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035.

Ngày 24/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 694/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Ngày này năm xưa 24/5: Quy định chi tiết việc quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Những năm qua, Bộ Công Thương triển khai nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 24/5/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Ngày 24/05/2021, Chính phủ banh hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Sự kiện quốc tế

Ngày 24/5/1540, ngày sinh nhà khoa học lỗi lạc của nước Anh William Ginber. Những từ Điện, Sự hút điện, Lực điện, Cực từ là do ông đưa ra. Ông mất ngày 30/11/1603.

Ngày 24/5/1883, khánh thành cầu Brooklyn tại Thành phố New York sau 14 năm xây dựng. Đây là cây cầu treo dài nhất thế giới vào thời điểm đó.

Ngày 24/5/1905, ngày sinh Mikhail Sholokhov, nhà vǎn hiện đại Nga. Những tác phẩm của ông phản ánh sâu sắc đời sống của nhân dân Nga, nhất là vùng sông Đông như: “Những câu chuyện sông Đông”, “Thảo nguyên xanh”, Tiểu thuyết “Sông Đông êm đềm”, “Họ chiến đấu vì Tổ quốc”, “Số phận con người”. Ông mất ngày 21/2/1984.

Sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 24/5/1922, bản “Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp Thuộc địa” do Nguyễn Ái Quốc thảo, được thông qua. Văn kiện này nêu rõ tôn chỉ, mục đích của hội và khẳng định quan điểm: “Anh em phải làm thế nào để được giải phóng? Vận dụng công thức của Các Mác, chúng tôi xin nói với anh em rằng, công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em. Hội Liên hiệp Thuộc địa thành lập chính là để giúp đỡ anh em trong công cuộc ấy”.

Cuối bản tuyên ngôn kêu gọi: “Đứng trước chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc, quyền lợi của chúng ta là thống nhất, các bạn hãy nhớ lời kêu gọi của Các Mác: Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!”.

Ngày 24/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính phủ để nghe báo cáo công việc của đoàn Quốc hội đang ở Pháp; việc dàn xếp xung đột với lực lượng Việt Nam Quốc dân Đảng ở Vĩnh Yên; việc thống nhất quân đội giữa Việt Nam Cách mệnh đồng minh hội với quân Chính phủ…

Cùng ngày, Báo Cứu Quốc đăng tiếp bài thứ 2 của Bác về “Binh pháp Tôn Tử” với nhan đề “Muốn biết người phải thế nào?”. Bài viết phân tích vai trò quan trọng của việc sử dụng và các phương thức hoạt động gián điệp để nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của gián điệp rất nặng nề. Làm được nhiệm vụ đó, thắng trận rất dễ dàng”.

Ngày này năm xưa 24/5: Quy định chi tiết việc quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các thành viên Hội đồng Chính phủ năm 1948

Ngày 24/5/1948, nhật ký của Bộ trưởng Lê Văn Hiến ghi lại buổi gặp Bác trước ngày họp Hội đồng Chính phủ: “Trời càng về đêm càng mưa lớn. Chúng mình phải ở lại kéo dài câu chuyện với Cụ (Chủ tịch) trong lúc chờ đợi hết mưa. Cụ ân cần thăm hỏi gia đình của mọi người. Đến lúc chúng mình vui câu chuyện nhắc đến gia đình Cụ, Cụ phì cười và nói: “Mình chẳng phải thần thánh gì, cũng người như tất cả mọi người. Nhưng với hoàn cảnh này, còn điều kiện nào nghĩ đến gia đình… Ý kiến các chú thế nào?” Chúng mình cũng chỉ phì cười mà nói: “Thật là khó”, không thể có ý kiến gì khác. Cụ cười và nói tiếp: “Gia đình nhỏ không thể được thì ta cứ lo gia đình lớn đi vậy”.

Ngày 24/5/1957, trong diễn văn tiễn Chủ tịch K. E. Voroshilov và Đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Bác viết:

“Quan sơn muôn dặm một nhà,

Vì trong bốn biển đều là anh em”

Câu thơ trên khẳng định tình đoàn kết thống nhất trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trong các nước xã hội chủ nghĩa anh em.

Ngày này năm xưa 24/5: Quy định chi tiết việc quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Bác đến thăm và nói chuyện với giáo viên, công nhân viên và sinh viên Học viện Nông Lâm, ngày 24/5/1959

Ngày 24/5/1959, Học viện Nông Lâm (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) có vinh dự lớn được đón Bác Hồ về thăm tại cơ sở Văn Điển. Bác đi thăm từ nơi ở, nhà ăn, nhà trẻ, nhà vệ sinh đến chỗ học, phòng thực tập, trại thực tập thí nghiệm của sinh viên. Tại đây, Người ân cần nhắc nhở thầy trò nhà trường: “Đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng để tiến bộ mãi”.

Ngày 24/5/1969, Bác kiểm tra sức khỏe, sau đó họp Bộ Chính trị nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo tình hình quân sự, nghe Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh báo cáo về công tác đối ngoại. Bình luận về chủ trương 8 điểm liên quan đến việc giải quyết chiến tranh ở Việt Nam của Tổng thống Mỹ R.Nixon, Bác nói: “Nixon đã bị động và đó là hành động mị dân của Nixon”.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm