A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Có thể khẳng định rằng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch là hai mảng nhiệm vụ cơ bản và hệ trọng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch là hai mảng nhiệm vụ cơ bản, hệ trọng, mang tính chất sống còn và không thể tách rời với mục tiêu chính hướng tới là giúp đội ngũ đảng viên, cán bộ và nhân dân luôn giữ vững niềm tin khoa học, tiếp tục đổi mới sáng tạo, bảo vệ Đảng và chế độ để từng bước xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và đưa đất nước ngày một hùng cường.

Qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện.
Qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Thành tựu toàn diện đạt được nhờ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Trong thập niên những năm 80 của thế kỷ XX, trước vô vàn khó khăn sau cuộc kháng chiến chống Mỹ và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, cùng với sự cấm vận của các thế lực thù địch, Đảng ta đã dũng cảm đưa ra quyết định quan trọng là đổi mới toàn diện đất nước để phù hợp với xu thế phát triển.

Trên cơ sở phân tích tình hình đất nước và tìm tòi khảo cứu các kinh nghiệm thực tiễn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12/1986) đã mạnh dạn đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, hướng tới bước ngoặt quan trọng trên con đường đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đại hội VI đã đưa ra quan điểm mới về cải tạo xã hội chủ nghĩa dựa trên 3 nguyên tắc gồm: Nhất thiết phải tuân theo quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất để xác định bước đi và hình thức phù hợp; Phải xuất phát từ thực tế của đất nước và là sự vận dụng quan điểm của Lenin coi nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ; Trong công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa phải xây dựng quan hệ sản xuất mới trên cả 3 mặt xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, chế độ quản lý và chế đội phân phối xã hội chủ nghĩa.

Chính sách đổi mới năm 1986 không chỉ giúp đất nước đi lên trên nhiều mặt mà còn mở đầu cho quá trình Việt Nam hội nhập sâu rộng và từng bước xây dựng vị thế cả về chính trị và kinh tế trên thế giới. Những thành tựu xuất sắc đạt được trong hơn ba thập kỷ qua là minh chứng rõ nét cho kết quả đạt được từ quyết sách đổi mới toàn diện này. Sự thay đổi đúng lúc đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, phù hợp với bối cảnh lịch sử ở từng giai đoạn, thể hiện bản lĩnh vững vàng và tư duy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các thành tựu to lớn mà đất nước đạt được sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng được thể hiện toàn diện trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng. Nền kinh tế của đất nước đã thoát ra khủng hoảng và tăng trưởng khá nhanh, quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá được thúc đẩy nhanh chóng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xây dựng phù hợp với điều kiện của đất nước.

Từ một đất nước phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ các cuộc chiến tranh xâm lược với cơ sở vật chất-kỹ thuật và kết cầu hạ tầng kinh tế-xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay Việt Nam đã từng bước vươn lên trở thành một nước có thu nhập trung bình; đời sống văn hoá xã hội phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được cung cố; chính trị, quốc phòng, an ninh và độc lập chủ quyền được giữ vững; vị thế chính trị của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, với quan điểm Việt Nam muốn là bạn, là đối tác với các nước trên thế giới và mở rộng, đa phương hoá quan hệ kinh tế đối ngoại đã được khẳng định tại Đại hội VII (1991) đã đưa đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Chúng ta đã lần lượt bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc năm 1991, với Hoa Kỳ năm 1995; thúc đẩy quan hệ với các quốc gia láng giềng trong khối ASEAN. Việt Nam cũng đã tham gia Hiệp định thương mại tự do ASEAN và ký Hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ năm 2001, đồng thời tham gia một loạt cơ chế đã phương quan trọng như Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) năm 1998, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007.

Từ Đại hội XI (2011) Đảng đã xác định nâng tầm hội nhập kinh tế sang “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế một cách toàn diện. Nhờ đó, giai đoạn từ năm 2011 đến nay, Việt Nam cũng lần lượt ký kết và tham gia một loạt hiệp định thương mại song phương và đa phương với nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong đó có nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Đây đều là những FTA có số lượng đối tác tham gia lớn, với những cam kết sâu rộng và toàn diện, bao hàm những cam kết về tự do thương mại hàng hoá và dịch vụ; mức độ cam kết sâu nhất; có cơ chế thực thi chặt chẽ và bao hàm cả nhiều lĩnh vực được coi là phi truyền thống.

Việc tham gia các FTA thế hệ mới có tác động lớn đến nền kinh tế Việt nam thông qua việc mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, khơi thông nhiều thị trường tiềm năng trên cơ sở thúc đẩy quan hệ với các đối tác chiến lược kinh tế quan trọng. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để tiếp thục đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng chọn lọc nâng cao chất lượng để nâng cao nguồn vốn đầu tư phát triển.

Cùng với kinh tế, về mặt chính trị Việt Nam cũng đã được cộng đồng quốc tế tín nhiệm bầu vào nhiều cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc như: Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016, Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO nhiệm kỳ 2013-2017, Hội đồng kinh tế-xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016-2018.

Năm 2020, Việt Nam cùng lúc được tin tưởng giao đảm nhận 3 trọng trách là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA. Tháng 6/2022, Việt Nam được bạn bè quốc tế tin tưởng bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Đại hội đồng liên hợp quốc khoá 77 với nhiệm kỳ một năm. Sự kiện này một lần nữa khẳng định uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Đồng thời, đảm nhiệm cương vị này, Việt Nam có thêm nhiều cơ hội thúc đẩy quan hệ song phương với nhiều quốc gia trên thế giới, từ đó đem lại nhiều lợi ích thiết thực trên nhiều lĩnh vực khác nhau cho đất nước

Tựu trung, có thể khẳng định rằng, qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta “đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới”. Quy mô, trình độ và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế được nâng tầm, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, tin cậy và an toàn của các nhà đầu tư quốc tế.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày cảng được củng cố vững chắc. Chính trị, quốc phòng, an ninh được đảm bảo; độc lập, chủ quyền được giữ vững; quan hệ đối ngoại và quá trình hội nhập ngày càng toàn diện, sâu rộng và được nâng lên tầm cao mới.

Điều này thể hiện tính đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta khi xác định tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển chung của thời đại.

Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước

Mặc dù đất nước đã có những phát triển vượt bậc nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng, tuy nhiên, vẫn tồn tại một bộ phận thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước vẫn không chịu thừa nhận những thành tựu phát triển to lớn đó. Có thể nói đất nước càng phát triển thì các thế lực này càng điên cuồng tìm mọi cách chống phá và phủ định những thành tựu to lớn đó.

Lợi dụng bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, khó dự báo, tình hình trong nước còn những khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid 19 diễn ra gây tác động tiêu cực đến nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng để chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng một cách tinh vi và xảo quyệt.

Chúng có lúc âm thầm, có lúc công khai; thường xuyên sử dụng nhiều phương thức khác nhau đặc biệt là nhằm vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế và ngoại giao quan trọng của đất nước để tung ra các tin đồn thất thiệt nhằm tạo ra nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, gây “tự diễn biến”. “tự chuyển hoá” trong quần chúng nhân dân cũng như trong nội bộ cán bộ, Đảng viên về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước nhằm tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Cụ thể, chúng đã dùng nhiều thủ đoạn xấu xa nhằm tán công, đả kích trực diện nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Đồng thời, các đối tượng này cũng tìm mọi cách để phủ định những thành tựu vẻ vang trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng phủ định sạch trơn những ưu việt của chế độ hiện tại nhưng lại lợi dụng, cường điệu hoá một số điểm còn hạn chế của Đảng và hệ thống chính trị trong lãnh đạo, quản lý nhà nước để quy kết cho rằng việc Đảng xác định rõ chủ nghĩa Marx-Lenin là kim chỉ nam hành động của cách mạng Việt Nam chính là gốc rễ của những hạn chế đó.

Các đối tượng này còn bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc lý lịch, thân thế sự nghiệp và quá trình cống hiến của các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhằm phủ nhận những cống hiến đóng góp của các cá nhân cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, trong giai đoạn gần đây khi Đảng đang đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng dẫn tới một số cán bộ cấp cao “tha hoá biến chất” bị bắt giữ và xử lý như vụ Việt Á hay các vụ việc sai phạm trong quản lý đất đai, các thế lực thù địch đã lợi dụng để lôi kéo, kích động, làm thay đổi nhận thức và niềm tin của người dân vào Đảng.

Nghiêm trọng hơn, khi Nhà nước đưa một số đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật ra xét xử để đảm bảo tính công minh của pháp luật, các thế lực thù địch đã dùng mọi thủ đoạn để kích động người dân tập trung đông người để gây rối an ninh, trật tự, xúi giục biểu tình, bạo loạn, sử dụng vũ lực để chống đối lại lực lượng chức năng.

Về công cụ và phương thức thực hiện, các thế lực thù địch hiện đang tận dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và viễn thông để triển khai các hoạt động chống phá một cách tinh vi và thâm độc. Chúng tận dụng các phương tiện truyền thông, các hệ thống phát thanh, báo chí xuất bản ở nước ngoài, các kênh facebook, youtube và mạng xã hội khác để đưa ra nhưng thông tin không chính xác để dẫn dắt dư luận theo chiều hướng tiêu cực.

Thậm chí, chúng còn lập ra nhiều trang web mạo danh các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành để đưa ra những bài viết, trích dẫn, bình luận với những thông tin hoàn toàn sai lệch để hạ uy tín, làm mất niềm tin của quần chúng nhân dân. Mục đích của chúng là làm cho người đọc hoang mang, mất cảnh giác để tạo ra sự hoài nghi từ đó có tư tưởng phản kháng những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, qua đó lôi kéo một bộ phận đảng viên và nhân dân chuyển hoá dần tư tưởng theo hướng sai trái, phản động.

Các đối tượng này còn tự xây dựng hoặc cắt ghép các nội dung tài liệu, video phóng sự có giao diện giống như của Đài truyền hình Việt Nam hay một số báo đài chính thống nhưng trong đó chứa đựng những nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật để lan truyền nhằm đề cao “dân chủ giả tạo” và tìm mọi cách để vu cáo, bôi nhọ, từ đó đòi xoá bỏ học thuyết Marx-Lenin và lý luận về cách mạng tiến lên xã hội chủ nghĩa.

Không chỉ vậy, chúng còn phá hoại đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hoá, đa dạng hoá trong hội nhập quốc tế của Đảng ta nhằm cổ vũ cho chủ nghĩa ly khai cũng như nhằm gây chia rẽ mối quan hệ hữu hảo giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đối tượng mà các thế lực thù địch nhắm tới để tuyên truyền thông tin và luận điệu sai lệch chủ yếu là giới trí thức, văn nghệ sĩ; cán bộ đảng viên, nhất là các cán bộ hưu trí hoặc những cán bộ có biểu hiện bất mãn, suy thoái về tưu tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; và nguy hiểm nhất là chúng còn nhắm đến đối tượng là thế hệ trẻ như các bạn học sinh, sinh viên - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay

Trước sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, từ rất sớm Đảng ta đã nhấn mạnh nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối quan điểm của Đảng và chống lại các luận điểm chống phá, xuyên tạc của các đối tượng phản động.

Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII (năm 1994), Đảng đã xác định bốn nguy cơ nghiêm trọng có thể phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó có những hành vi “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Tiếp đến Đại hội VIII của Đảng đã chỉ ra rõ nhiệm vụ “phê phán và bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch”. Đại hội IX của Đảng khẳng định phải “đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch”.

Với tinh thần đó, Đại hội X của Đảng đã yêu cầu “chủ động và kiên quyết phê phán những quan điểm sai trái, bác bỏ những luận điệu phản động, góp phần làm thất bại mọi mưu toan “diễn biến hòa bình,” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch”.

Đến Đại hội XI, Đảng ta một lần nữa khẳng định: “Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khoá XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó, Nghị quyết đã nêu rõ “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Có thể khẳng định rằng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch là hai mảng nhiệm vụ cơ bản, hệ trọng, mang tính chất sống còn và không thể tách rời với mục tiêu chính hướng tới là giúp đội ngũ đảng viên, cán bộ và nhân dân luôn giữ vững niềm tin khoa học, tiếp tục đổi mới sáng tạo, bảo vệ Đảng và chế độ để từng bước xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và đưa đất nước ngày một hùng cường.

Muốn thực hiện khát vọng xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng; cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; sức mạnh của dân tộc ngày cành cường thịnh, trường tồn thì chúng ta càng phải ra sức tăng cường tiềm lực tư tưởng, trí tuệ của Đảng, duy trì sự đoàn kết, nhất trí, đồng tâm hiệp lực trong nội bộ Đảng và trong quần chúng nhân dân để phát huy được sức mạnh toàn dân tộc.

Điều này đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng “cách mạng lấy sức mạnh từ trong nhân dân”. Một khi nền tảng tư tưởng của Đảng và sự trong sáng của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh được bảo vệ tốt thì tự nó có đủ sức mạnh chống lại các quan điểm sai trái thù địch để giữ vững niềm tin, củng cố niềm tin của người dân vào vai trò và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. (Nguồn: TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả tham dự cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. (Nguồn: TTXVN)

Định hướng và giải pháp nhằm tăng cưởng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay

Thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm của thế lực phản động, thù địch đã được các tổ chức Đảng ở các cấp quan tâm đầu tư nguồn lực và công sức triển khai. Ban chỉ đạo 35 các cấp được thành lập, cùng với cơ quan thường trực và các lực lượng nòng cốt tham gia đấu tranh ở từng cấp đã hoạt động hiệu quả, từng bước làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động ở trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực này ngày càng tinh vi, nham hiểm nên gây khó khăn cho công tác theo dõi và phòng chống. Bên cạnh đó, một số cấp uỷ còn chủ quan, chưa nhận thức đúng đắn tính chất nguy hiểm của âm mưu, hoạt động chống phá, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động; chưa xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Điều này đòi hỏi những định hướng và giải pháp cụ thể, khả thi trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này, cụ thể:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể hệ thống chính trị. Kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết số 35/NQ-TW của Bộ Chính trị đã đề ra, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng và cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị trong đó có tất cả các đảng viên và quần chúng nhân dân. Mỗi đảng viên phải không ngừng trau dồi kiến thức và rèn luyện bản lĩnh chính trị để tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Hai là, nhanh chóng và chủ động trong việc bám sát các vấn đề, sự kiện diễn ra cả trong nước và quốc tế để có thể cung cấp thông tin chính xác, trung thực và khách quan tới toàn bộ quần chúng nhân dân, đặc biệt là với các cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên. Đồng thời, cần chú ý nhân rộng và lan toả những câu chuyện tử tế, tấm gương “người tốt, việc tốt” để tuyên truyền, giáo dục, tạo niềm tin, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, buông thả trong lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Ba là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, thiết lập hệ thống luận cứ, luận điểm vững chắc và khoa học để làm cơ sở đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chú ý nhận diện những vấn đề chính mà các thế lực thù địch tập trung chống phá. Tiếp tục nghiên cứu, luận giải và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những vấn đề lý luận mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội để dẫn dắt đất nước phát triển phù hợp với những điều kiện và bối cảnh của thời đại mới.

Bốn là, đào tạo đội ngũ chuyên môn có khả năng sử dụng công nghệ cao, hiện đại để sàng lọc và phát hiện sớm nhằm ngăn chặn tận gốc việc phát tán, tuyên truyền các tin tức độc hại, những quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin truyền thống cũng như trên không gian mạng. Đồng thời, cũng tận dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và sức mạnh của truyền thông trực tuyến, mà cụ thể là các trang thông tin, báo chí trực tuyến, mạng xã hội chính thống để kịp thời đưa ra những nội dung chính xác về các thành tựu phát triển của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các định hướng, nhiệm vụ chính trị, phương hướng phát triển kinh tế xã hội…

Năm là, thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội; xử lý kịp thời và thấu đáo những vấn đề bức xúc nảy sinh trong cuộc sống; xây dựng và duy trì sự đoàn kết, thống nhất tuyệt đối trong Đảng và tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong quần chúng nhân dân. Nhấn mạnh và khai thác vai trò của các cơ quan thông tấn uy tín trong nước và quốc tế để đưa ra các bài viết, phóng sự đảm bảo tính khách quan, khoa học theo hướng đấu tranh vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Sáu là, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Thực hiện việc làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên để từng bước xoá bỏ hoàn toàn tình trạng cửa quyền, quan liêu, hách dịch, tham nhũng. Xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng. Có làm được những điều này mới có thể duy trì được niềm tin của quẩn chúng nhân dân vào sự lãnh đạo tuyệt đối và sáng suốt của Đảng trong công cuộc đưa đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa.

Như vậy, có thể thấy rằng thực tiễn trong suốt hơn 90 năm hình thành và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn kiên trì, kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng và luôn kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm không chính xác thậm chí lệch lạc do các thế lực thù địch, phản động đưa ra nhằm làm suy giảm vai trò dẫn dắt của Đảng.

Chính nhờ sự kiên định đó mà đất nước Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc toàn diện trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng và an ninh.Vì thế,việc thực hiện tốt những nội dung định hướng và giải pháp nêu trên sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả, giảm tác hại từ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, từ đó góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đây là những nhiệm vụ có nhiều khó khăn, thử thách, vì vậy đòi hỏi mỗi người trong chúng ta luôn kiên định về lập trưởng tư tưởng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, đồng lòng để cùng đưa đất nước thành công tiến lên con đường Chủ nghĩa xã hội.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm