A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi mới nội dung, linh hoạt, sáng tạo trong cách làm để huy động sức mạnh  toàn dân

Ngày 14/6, Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức đánh giá việc thực hiện các kế hoạch, đề án của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Nhằm huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, Tỉnh ủy Bắc Giang giao UBND tỉnh phê duyệt cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện 6 kế hoạch, đề án gồm: Kế hoạch “Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới”; Đề án “Nhà trọ công nhân an toàn, văn minh” giai đoạn 2022-2025; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025”; Đề án "Hội Nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022-2025"; Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội viên Cựu chiến binh trong hoạt động tự quản bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở giai đoạn 2022- 2025”; Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên; phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.

Quá trình thực hiện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, linh hoạt, sáng tạo trong cách làm; huy động sức mạnh của toàn dân; các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra được thực hiện đúng tiến độ. Qua đó, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở đề ra.

Điển hình, Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức phát động ủng hộ kinh phí hỗ trợ xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2024, với 1.595 nhà. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương đăng ký ủng hộ trên 83,5 tỷ đồng và hơn 43.500 ngày công.

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp các đơn vị thường xuyên tuyên truyền để chủ nhà trọ sửa chữa, nâng cấp phòng trọ, hoàn thiện hạng mục thiết yếu, đảm bảo cơ sở vật chất phù hợp quy chuẩn phòng trọ, nhà ở công nhân; niêm yết công khai giá phòng trọ, giá điện, nước. Đồng thời tăng cường quản lý công nhân, người thuê trọ; phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho công nhân ở khu nhà trọ, nhà ở xã hội.

Hội Phụ nữ xây dựng 209 mô hình “Phụ nữ thu gom phân loại, đổ rác thải đúng quy định”;  312 mô hình phụ nữ thu gom phân loại, xử lý rác thải bằng phương pháp hữu cơ. Các mô hình thu gom, phân loại và tiết kiệm từ rác tái chế góp phần hỗ trợ nhiều phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nâng tổng số quỹ đạt 3,32 tỷ đồng.

Các cấp Hội Nông dân hướng dẫn, xây dựng mới 62 sản phẩm công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên (một sản phẩm đạt 4 sao là nụ hoa Sâm nam núi Dành khô).

Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp thành lập 209 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã với gần 3.700 thành viên và 2.129 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn với hơn 12.500 thành viên; trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên hơn 5.000 người.

Là đơn vị có nhiều cách làm hay, sáng tạo và hằng năm luôn hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, đề án, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạng Giang Ngô Thanh Linh cho biết, huyện thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền; rà soát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu trong kế hoạch, đề án để thực hiện theo từng quý, tháng, năm thật cụ thể, có lộ trình thực hiện; bố trí kinh phí từ ngân sách và huy động nguồn lực xã hội hóa; đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, đề án vào kế hoạch kiểm tra hằng năm. Đồng thời động viên, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích, việc triển khai, thực hiện kế hoạch, đề án còn chưa thực sự trở thành nền nếp. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội một số địa phương chưa chủ động trong việc tham mưu triển khai thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong triển khai thực hiện kế hoạch, đề án còn hạn chế. Công tác phối hợp của một số cơ quan liên quan trong thực hiện kế hoạch, đề án chưa thường xuyên, hiệu quả.

Các đại biểu kiến nghị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch, đề án; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của các kế hoạch, đề án.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quyết liệt, thực hiện hiệu quả kế hoạch, đề án; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá và biểu dương khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện kế hoạch, đề án; bố trí nguồn kinh phí triển khai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng yêu cầu, các cấp, ngành quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung, mục tiêu của kế hoạch, đề án; xác định, đề ra giải pháp cụ thể tập trung khắc phục, giải quyết tồn tại, hạn chế, vướng mắc.

Cùng với đó là tăng cường xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án...

Các địa phương, ngành thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án; lựa chọn một số mô hình hiệu quả để nhân rộng.

UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện kế hoạch, đề án.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt hơn nữa vai trò là cơ quan chủ trì triển khai các kế hoạch, đề án; xác định rõ việc tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn 2022-2025./.

Đồng Thúy


Tác giả: Đồng Thị Thúy
Nguồn:TTXVN Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm