A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ KH&ĐT đề xuất 2 giải pháp triển khai kế hoạch đầu tư công

Để đảm bảo mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 02 nhóm giải pháp triển khai kế hoạch đầu tư công những tháng còn lại của năm 2022.

 

Bộ KH&ĐT đề xuất 2 giải pháp triển khai kế hoạch đầu tư công

Bộ KH&ĐT đề xuất 02 nhóm giải pháp triển khai kế hoạch đầu tư công những tháng còn lại năm 2022.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2022 đạt 95-100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; giải ngân 100% vốn NSĐP. Giải ngân tối thiểu 50% vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được giao trong năm 2022.

Tổng kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 được Quốc hội quyết nghị tại các Nghị quyết của Quốc hội là 526.105,895 tỷ đồng, trong đó vốn NSTW là 222.000 tỷ đồng, vốn NSĐP là 304.105,895 tỷ đồng.

Nếu tính cả 16.000 tỷ đồng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chuyển nguồn từ năm 2021 sáng năm 2022, tổng kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 là 542.105,895 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/8/2022, tổng vốn NSNN các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân là 507.998,244 tỷ đồng, đạt 93,7% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó vốn trong nước đạt 93,4% kế hoạch, vốn nước ngoài đạt 98,8% kế hoạch.

Theo báo cáo số 6368/BC-BKHĐT của Bộ KH&ĐT gửi Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về tình hình phân bổ, giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong 8 tháng đầu năm 2022, Bộ KH&ĐT đề xuất 02 nhóm giải pháp triển khai kế hoạch đầu tư công những tháng còn lại năm 2022.

Một là, rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách. Trong nhóm giải pháp này, Nghị quyết phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong rà soát các quy định pháp luật.

Trong đó yêu cầu, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, người đứng đầu các cơ quan trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm rà soát các quy định hiện hành về đầu tư công, chỉ ra những quy định bất cập trong thực tiễn triển khai.

Trên cơ sở đó, sửa đổi, bổ sung ngay những quy định thuộc thẩm quyền đối với các ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, quản lý, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; trong đó khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến triển khai các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi Bộ KH&ĐT trong tháng 9/2022 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực: rà soát các quy định pháp luật liên quan đến toàn bộ hoạt động đầu tư công để kịp thời sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đơn giản hóa thủ tục, quy trình nhưng vẫn bảo đảm quản lý chặt chẽ, hiệu quả.

Hai là, tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Trong nhóm giải pháp này, Nghị quyết phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai quyết liệt giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong phạm vi được giao quản lý.

Trong đó lưu ý một số mốc thời gian như, căn cứ tình hình thực tế giải ngân, trường hợp dự kiến giải ngân không hết kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao hoặc có nhu cầu bổ sung vốn, có văn bản đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn, gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính để tổng hợp chung.

Đối với các nhiệm vụ, dự án được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trường hợp cần bổ sung kế hoạch vốn năm 2022 để thực hiện các dự án ngay trong năm, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có văn bản đề xuất, gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp chung.

Hoàn thành việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 cho 03 Chương trình mục tiêu quốc gia chậm nhất đến hết ngày 15/9/2022.

UBND các tỉnh, thành phố cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng bảo đảm theo quy định làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án. Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm