A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tây Ninh phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

Sáng 19/6, tại Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh đến năm 2030, nhằm phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững cho tỉnh và 6 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật, sức khỏe tốt và lối sống lành mạnh. Xây dựng thế hệ thanh niên có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn cao, kỹ năng sống, việc làm ổn định đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động và sáng tạo. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao vai trò, vị thế, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Tây Ninh.

Theo đó, hằng năm, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% thanh niên là học sinh, sinh viên, 80% thanh niên công nhân, 75% thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh. Đến năm 2030, trên 70% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng; phấn đấu 20% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương; 15% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý…

Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; hằng năm, 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% sinh viên trường cao đẳng (đại học nếu có) được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số. Đến năm 2030, ít nhất 50% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kĩ thuật số phục vụ giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số.

Anh Trần Đăng Tiến, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh cho biết, Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của HĐND tỉnh, thể hiện sự quan tâm của tỉnh trong phát triển thanh niên và cụ thể hóa công tác phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030. Đây sẽ là nghị quyết góp phần rất quan trọng trong xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Tây Ninh phát triển toàn diện, có lòng yêu nước sâu sắc, có lý tưởng cách mạng, có ý thức công dân, chấp hành và thượng tôn pháp luật. Nghị quyết cũng chú trọng xây dựng một thế hệ thanh niên có sức khỏe, trình độ văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong việc hiện thực hóa các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.


Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua các nghị quyết: về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn ngân sách địa phương; phê duyệt Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045; ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công thương trên địa bàn tỉnh.../.

Minh Phú


Tác giả: Nguyễn Minh Phú
Nguồn:TTXVN Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm