A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi công bố các dự án nông nghiệp vi phạm xây dựng

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 3 quyết định thu hồi số tiền vi phạm trên 135 triệu đồng do chủ đầu tư cùng các đơn vị giám sát, thi công làm tăng giá trị

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng đối với các dự án: Kênh trạm bơm 3 (xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa); Kênh vượt cấp N2 (xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa) và Kênh đập dâng Xã Điệu (xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà). Cả 3 dự án đều do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (đã sáp nhập vào Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh) làm chủ đầu tư.

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 3 quyết định thu hồi số tiền vi phạm trên 135 triệu đồng do chủ đầu tư, tư vấn, giám sát và nhà thầu thi công xây lắp nghiệm thu tăng giá trị công trình. Đồng thời kiến nghị Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chỉ đạo biện pháp chấn chỉnh, khắc phục các sai sót, vi phạm phát hiện qua thanh tra, đảm bảo không để xảy ra vi phạm tương tự.

Các dự án nói trên có tổng chi phí đầu tư khoảng gần 23,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Tất cả do Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Liên Việt thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán chi phí tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Theo đó, mục tiêu đầu tư của các dự án nhằm tiết kiệm nước, tăng diện tích tưới, đảm bảo yêu cầu cung cấp nước tưới, phòng chống hạn, phục vụ sản xuất nông nghiệp; hoàn chỉnh hệ thống kênh và công trình trên kênh, góp phần tích cực vào công tác quản lý vận hành để khai thác công trình mang lại hiệu quả cao nhất; khắc phục hạ tầng thủy lợi để ổn định và phát triển sản xuất nông nghiệp góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi công bố các dự án nông nghiệp vi phạm xây dựng
Một công trình kênh mương nội đồng tại Quảng Ngãi

Hiện nay, các công trình này đã được đưa vào khai thác, vận hành. Tuy nhiên, qua quá trình thanh tra đã phát hiện ra nhiều vi phạm. Cụ thể, trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế dự toán xây dựng không chính xác đã làm tăng tổng giá trị dự toán hơn 102 triệu đồng. Nguyên nhân là do đơn vị tư vấn áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, hệ số trong việc lập dự toán không đúng quy định.

Ngoài ra, thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cũng phát hiện việc áp dụng mã hiệu định mức để tính, thanh quyết toán khối lượng công việc ván khuôn tường kênh cho các dự án chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trách nhiệm đối với các sai sót nêu trên thuộc về Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn lập dự toán (Công ty CP Tư vấn phát triển đầu tư và xây dựng Quảng Ngãi đối với Kênh trạm bơm 3, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và đầu tư An Phát đối với Kênh vượt cấp kênh N2, Công ty CP Tư vấn xây dựng và đầu tư Quảng Ngãi đối với Kênh đập dâng Xã Điệu), đơn vị thẩm tra (Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Liên Việt), cơ quan thẩm định (Sở công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi).

Đối với công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, chủ đầu tư, tư vấn, giám sát và nhà thầu thi công xây lắp nghiệm thu tăng giá trị công trình hơn 135 triệu đồng. Điều này xuất phát từ công tác lập dự toán của đơn vị tư vấn thiếu chính xác; cơ quan thẩm tra, thẩm định và chủ đầu tư phê duyệt dự toán cũng không chỉ ra một số hạng mục công việc đã thực hiện chưa phù hợp với tiêu chuẩn và quy định của pháp luật…

Tại một số đoạn của dự án Kênh trạm bơm 3 và Kênh vượt cấp N2 đắp đất chưa đủ cao độ theo thiết kế còn dự án Kênh đập dâng Xã Điệu thi công chiều dài kênh ngắn hơn so với bản vẽ 7m. Vậy nhưng, tất cả 3 dự án này vẫn nghiệm thu khối lượng của các công việc như thiết kế, dự toán dẫn đến chi phí tăng so với thực tế thi công hơn 28 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ ra sai sót của chủ đầu tư trong việc đã chi số tiền gần 106 triệu đồng (theo dự toán được các đơn vị tư vấn lập và Ban quản lý phê duyệt) để mua Bảo hiểm công trình. Trong khi các công trình này không thuộc đối tượng phải mua Bảo hiểm công trình theo quy định trong Thông tư số 329 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119 của Chính phủ Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm