A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bản tin môi trường số 15/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Kế hoạch Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 nhằm giúp Bộ chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 của Bộ TN&MT

Kế hoạch nhằm triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Khí tượng thủy văn (KTTV), Luật phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn Luật; tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển ngành KTTV và các quy hoạch, đề án, dự án nhằm hiện đại hóa mạng lưới quan trắc KTTV và công nghệ dự báo.

Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, trọng tâm là việc cảnh báo sớm

Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ trong năm 2022 mà Bộ TN&MT giao cho các cơ quan thuộc Bộ. Trong đó, Tổng cục KTTV có trách nhiệm thường xuyên theo dõi và thực hiện chế độ trực ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổng hợp tình hình công tác phòng, chống và diễn biến của thiên tai, sự cố; tham mưu cho Trưởng Ban, lãnh đạo Bộ chỉ đạo toàn ngành xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống thiên tai, sự cố xảy ra.

Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong ngành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động phối hợp với Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, ngành liên quan trong các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đề xuất biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai gây ra; tổng hợp, đề xuất việc hỗ trợ kinh phí đối với công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các địa phương.

Hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT ưu tiên đầu tư công nghệ quan trắc, dự báo, cảnh báo KTTV theo hướng hiện đại, đồng bộ, tự động hóa, tích hợp đa mục tiêu, đặc biệt là dự báo mưa, lũ, KTTV biển.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 21/4/2022 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tac khí tượng thủy văn

Mục đích của kế hoạch là quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tạo chuyển biến, thống nhất về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương đối với công tác KTTV, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực đầu tư cho công tác KTTV, đáp ứng yêu cầu phát triển, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo quyết định, Thủ tướng phân công các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực KTTV, xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV quốc gia tập trung, liên thông với cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường, cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống thiên tai và các cơ sở dữ liệu chung của quốc gia.

Bộ TN&MT tăng cường hợp tác với Bộ Công an trong lĩnh vực môi trường

Ngày 19/4, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Tại buổi làm việc, đại diện hai Bộ chia sẻ, những năm qua công tác phối hợp giữa Bộ TN&MT và Bộ Công an đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của 2 ngành, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với Bộ trưởng Bộ Công an về quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực tài nguyên môi trường

Tại buổi làm việc, Bộ TN&MT đánh giá cao những kết quả, hành động của Bộ Công an trong lĩnh vực môi trường, đồng thời đề xuất, kiến nghị phối hợp với Bộ trong 5 nhóm nội dung: phối hợp chặt chẽ trong hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, trong đó có các Luật Đất đai, Luật Quản lý tài nguyên nước, Luật Địa chất và khoáng sản…, phối hợp trong tổ chức thi hành Luật Bảo vệ môi trường đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường. Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn tài nguyên; phối hợp trong việc triển khai các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26), trong ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Bộ TN&MT cũng đề nghị Bộ Công an hỗ trợ trong việc kết nối, sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử trong việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng các cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; giám định và định giá tài sản trong các vụ việc tố tụng…

Huyền Dung


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm