A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023

Sáng 10/1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Tham dự tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác KTGS, kỷ luật đảng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở các cấp. Trên cơ sở đó, UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị với tinh thần quyết tâm, quyết liệt.

Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng trách nhiệm, phù hợp với điền kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Qua KTGS đã chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”, góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cụ thể, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 58.069 tổ chức đảng và 324.403 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 2.333 tổ chức đảng và 8.003 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 333 tổ chức đảng và 3.909 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 244 tổ chức đảng, 3.595 đảng viên. 

Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 4 đảng viên; Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng; Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng, 43 đảng viên; có 10 ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng bị thi hành kỷ luật. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 101 tổ chức đảng và 5.356 đảng viên.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Nội dung kiểm tra tập trung vào những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội như: Công tác cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản; chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý Nhà nước về sách giáo khoa; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện trách nhiệm nêu gương; những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi…

Ngoài ra, UBKT các cấp giám sát 31.171 tổ chức đảng và 46.495 đảng viên (tăng 19,7% tổ chức, 25,92% đảng viên so với năm 2021). Qua giám sát, UBKT các cấp đã phát hiện 217 tổ chức và 330 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 60 tổ chức và 141 đảng viên. Việc giám sát cấp ủy, tổ chức đảng đều gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Nội dung giám sát tiếp tục tập trung vào: Việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương; xây dựng ban hành các thể chế, cơ chế, chính sách; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao, biểu dương thành tích các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã đạt được trong năm 2022.

Phân tích những nội dung còn hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát và bối cảnh tình hình thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và UBKT cấp dưới thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng chương trình kiểm tra giám sát khả thi, thực chất, phù hợp với tình hình theo phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và xử lý kỷ luật nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Bên cạnh đó, chú trọng kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Tập trung kiểm tra cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương, chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm.

UBKT các cấp cần quan tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực Trung ương và cấp tỉnh giao. Tâp trung làm rõ các vụ án, vụ việc đang được dư luận quan tâm. Chủ động tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, UBKT các cấp phối hợp hiệu quả với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát vừa có phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu cao, vừa công tâm, khách quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Huy Kiên

Nguồn:https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2855302/trien-khai-nhiem-vu-kiem-tra-giam-sat-cua-ang-nam-2023.html;jsessionid=Y7DyreuHGAALhVc3r5uzZ9-X.app2?fbclid=IwAR1hfUG3HpUkQ4xBQjDgaYTAgWrRhIvkwryqbPRefxKz9c107LqV6wm4g4Y


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm