A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc

Ngày 11/4, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị, Tỉnh ủy Điện Biên…

Dự hội thảo có hơn 400 đại biểu đến từ các cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố và các đơn vị trong toàn quân.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Lương Cường khẳng định, Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, trở thành biểu tượng sức mạnh của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, để lại những bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam.

Hội thảo là một trong chuỗi các hoạt động quan trọng, thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh, tưởng nhớ đến đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Kết quả của hội thảo sẽ góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường và khát vọng hòa bình; củng cố niềm tin và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; đồng thời đấu tranh với các quan điểm sai trái, phủ nhận cuộc kháng chiến kiến quốc và sự nghiệp đấu tranh cách mạng vĩ đại của nhân dân ta. Hội thảo tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ; rút ra những bài học có giá trị vận dụng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, 70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng và những bài học lịch sử từ Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên giá trị, đã, đang và mãi tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu phân tích, làm rõ bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước; âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ; tầm nhìn chiến lược, chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo toàn dân, toàn quân kháng chiến chống thực dân Pháp; tầm vóc, ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ… Hội thảo góp phần làm sâu sắc tầm vóc, ý nghĩa, rút ra những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn từ chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ; nâng cao niềm tự hào, tự tôn dân tộc; củng cố niềm tin và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vào sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; góp phần thiết thực trong giáo dục truyền thống yêu nước cho toàn dân, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời, hội thảo là dịp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch; thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe tham luận của các tác giả, đơn vị về các nội dung: Chống khuynh hướng tiêu cực, nâng cao quyết tâm giành toàn thắng cho chiến dịch tại mặt trận Điện Biên Phủ; những bài học lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với lực lượng công an nhân dân; đồng bào các dân tộc Điện Biên trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; sức mạnh hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ; Chiến thắng Điện Biên Phủ - bài học về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân...

Các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ Chiến thắng Điện Biên Phủ để vận dụng phù hợp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhất là sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần làm sáng tỏ nhiều khía cạnh mới cùng những vấn đề và nội dung quan trọng về Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng biểu dương tinh thần cố gắng của các đơn vị trong việc tham mưu, chuẩn bị và tổ chức thành công hội thảo. Kết quả của hội thảo đã bổ sung tư liệu, sự kiện cùng những nhận định, đánh giá quan trọng, khẳng định và làm sâu sắc thêm tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đây cũng là tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền, học tập có giá trị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong quân đội cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, đưa các kết quả nghiên cứu trên được hiện thực hóa đầy đủ, sâu sắc hơn nữa trong thực tiễn./.

Xuân Tư


Tác giả: Trịnh Xuân Tư
Nguồn:TTXVN Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm