A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Nội: Lập tổ công tác đánh giá việc phòng, chống tham nhũng năm 2023

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023 do Thanh tra thành phố là cơ quan thường trực.

Article thumbnail
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổ công tác đánh giá công tác PCTN năm 2023 gồm đại diện các cơ quan: Thanh tra thành phố (cơ quan thường trực), Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố; Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Ban Tiếp công dân thành phố.

UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các đơn vị trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch này, tổ chức thu thập thông tin, tài liệu, lập hồ sơ tự đánh giá và xây dựng Báo cáo công tác PCTN của đơn vị mình theo “Bộ chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023” ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-TTCP ngày 29/3/2024 của Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trước ngày 16/5/2024. Các đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND TP về nội dung, chất lượng báo cáo; chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác giải trình trước Tổ công tác Thanh tra Chính phủ theo nội dung báo cáo của đơn vị mình và các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành.

Các đơn vị không gửi báo cáo hoặc gửi sau ngày 16/5/2024 coi như không triển khai thực hiện và sẽ bị xem xét trách nhiệm, xử lý theo quy định. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Tổ công tác có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá, đề xuất điểm tự đánh giá công tác PCTN năm 2023, báo cáo UBND thành phố.

Nội dung đánh giá bao gồm: Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN; việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước; Công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; việc phát hiện và xử lý tham nhũng; thu hồi tài sản tham nhũng. Thời kỳ đánh giá từ ngày 16/12/2022 đến ngày 31/12/2023.

Theo UBND thành phố, việc đánh giá kết quả thực hiện công tác PCTN năm 2023 là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thực hiện nghiêm túc, khách quan, khoa học, hiệu quả. Kết quả công tác PCTN được đánh giá cả về định tính và định lượng.

Mỗi nội dung đánh giá có số liệu, tài liệu minh chứng cụ thể, để phục vụ việc giải trình theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị với Tổ công tác đánh giá PCTN của thành phố…


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm