A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 10/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương cho biết, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch này nhằm đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể và gắn trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Hoàng Việt Phương cho biết, yêu cầu đặt ra là việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phải đảm bảo nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tận dụng tối đa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính một cách hiệu quả, góp phần hiện đại hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ngoài ra, đảm bảo đồng bộ với triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Kinh phí thực hiện kế hoạch được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2024 trên địa bàn phục vụ người dân, doanh nghiệp; tuyên truyền, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Các địa phương, đơn vị đảm bảo điều kiện kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin; tổ chức tập huấn nghiệp vụ trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Việc công khai hằng tháng kết quả từng tiêu chí của từng cơ quan, đơn vị và đề xuất giải pháp thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử… được duy trì.

Từ nay đến cuối năm 2024, tỉnh đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Tỷ lệ các giao dịch trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được xác thực điện tử đạt 100%; tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%; tỷ lệ thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại UBND cấp xã và phòng Tư pháp cấp huyện đạt 100%; tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%.../.

Hoàng Hải


Tác giả: Hoàng Thanh Hải
Nguồn:TTXVN Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm