A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trích lập Quỹ dự phòng rủi ro về môi trường

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

1- Hoạt động dầu khí bao gồm hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí, kể cả các hoạt động phục vụ trực tiếp cho các hoạt động này.

2- Sản xuất, kinh doanh hóa chất, xăng dầu.

3- Sử dụng tàu biển chuyên dùng để vận chuyển dầu mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ hoặc các hàng hóa nguy hiểm khác khi hoạt động trong vùng cảng biển và vùng biển Việt Nam.

4- Lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Nguyên tắc trích lập

Theo dự thảo, việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro về môi trường (Quỹ) phải đảm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp; đảm bảo bù đắp một phần hoặc toàn bộ thiệt hại do môi trường gây nên.

Nguồn hình thành Quỹ được trích từ chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hàng năm của doanh nghiệp.

Thời điểm trích lập khoản dự phòng rủi ro là thời điểm cuối kỳ kế toán năm Đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật thì được trích lập dự phòng rủi ro về môi trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính giữa niên độ.

Theo dự thảo, doanh nghiệp phải xây dựng và ban hành quy chế nội bộ quy định về bảo vệ môi trường và các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Khi xảy ra thiệt hại do rủi ro về môi trường phải xác định nguyên nhân khách quan và chủ quan, nếu do nguyên nhân chủ quan phải xác định rõ trách nhiệm bồi thường vật chất của từng bộ phận, cá nhân gây nên.

Doanh nghiệp không được tính thêm vào chi phí các khoản dự phòng không có đủ căn cứ trích lập dự phòng nhằm giảm nghĩa vụ nộp ngân sách.

Mức trích lập

Theo dự thảo, doanh nghiệp thực hiện trích lập 0,5% trên doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ vào Quỹ. Khi số dư của Quỹ này bằng 25% vốn điều lệ của doanh nghiệp thì không trích nữa.

Theo dự thảo, Quỹ dự phòng rủi ro về môi trường được sử dụng để phòng ngừa, khắc phục, bù đắp các sự cố về môi trường xảy ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các trường hợp sau: Môi trường nước phục vụ mục đích bảo tồn, sinh hoạt, giải trí, sản xuất và mục đích khác bị ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng, ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng; môi trường đất phục vụ cho các mục đích bảo tồn, sản xuất và mục đích khác bị ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng, ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng; hệ sinh thái tự nhiên thuộc và không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên bị suy thoái.

Trường hợp các sự cố về môi trường xảy ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gây ra bởi lỗi chủ quan, cố tình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp sẽ không được sử dụng Quỹ để chi trả và không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi phí xử lý.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Chinhphu.vn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm