A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức Đảng

Theo Tỉnh ủy Bắc Giang, giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bắc Giang tập trung nâng cao chất lượng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở; tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thường xuyên quan tâm củng cố các mặt hạn chế, yếu kém của tổ chức cơ sở Đảng.

Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng; tăng cường kết nạp đảng viên trong đội ngũ công nhân lao động, nhất là trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, trong học sinh, sinh viên và khu vực nông thôn. Tỉnh rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Thời gian tới, Bắc Giang tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 2/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu tình hình mới; xây dựng tác phong làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, bám sát thực tiễn, nói, viết đi đôi với làm; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, Bắc Giang kiện toàn, sắp xếp các mô hình tổ chức cơ sở Đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tỉnh đổi mới mô hình tổ chức cơ sở Đảng ở cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Triển khai mô hình "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt" (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt).

Bắc Giang quan tâm thực hiện quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới. Tỉnh tiếp tục nâng cao tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên. Thường xuyên bồi dưỡng cho đội ngũ bí thư, cấp ủy viên cơ sở về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng, công tác quần chúng, công tác dự báo, đánh giá tình hình, khả năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng...

Từ đầu nhiệm kỳ (2020-2025) đến nay, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã đạt nhiều kết quả trong củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tỉnh ủy Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại các mô hình tổ chức Đảng để bảo đảm hoạt động hiệu quả. Địa phương đã giải thể Chi bộ Công an - Quân sự cấp xã và thành lập Chi bộ Công an xã ở nơi bố trí Công an chính quy; thành lập Chi bộ chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc cấp ủy cấp huyện; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các Đảng bộ khối doanh nghiệp cấp huyện, Đảng bộ cơ sở các khu công nghiệp tỉnh…

Từ năm 2021 đến nay, có 50.575 đảng viên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới; 4.146 cấp ủy viên cơ sở và 3.565 bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và cập nhật kiến thức mới.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn tỉnh có 145 bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp; 9 bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã. Đến nay, toàn tỉnh có 115/123 thủ trưởng cơ quan hành chính, 103/108 thủ trưởng đơn vị sự nghiệp và 38/45 chủ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước làm bí thư cấp ủy cơ sở. Có 2.018/2.148 trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên.

Trong 4 năm (2020 - 2023), toàn tỉnh đã kết nạp được 8.807 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ tỉnh lên 89.455 người.

Thực hiện nghiêm túc việc sàng lọc, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư, trong 3 năm (2021-2023) toàn tỉnh đã rà soát, sàng lọc đưa 427 người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng…/.


Việt Hùng


Tác giả: Nguyễn Việt Hùng
Nguồn:TTXVN Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm