A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quảng Nam: Tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức kịp thời, hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Công văn đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, sở, ban, ngành, Hội, đoàn, thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, khẩn trương xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội của quốc gia, của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và năm 2023, đặc biệt là chú trọng xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả, đảm bảo tiến độ đề ra đối với các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững mà cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì thực hiện.

Quảng Nam: Tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bền vững
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu theo dõi, nhân rộng các mô hình, gương điển hình trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Theo dõi, nhân rộng các mô hình, gương điển hình trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và kịp thời khen thưởng theo quy định. Đồng thời, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo trong Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 từ nguồn kinh phí được UBND tỉnh phân bổ hằng năm, đảm bảo đúng nội dung, mục tiêu, đối tượng theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của cấp huyện và cấp xã triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả.

Tổ chức thực hiện công tác rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Trên cơ sở danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có khả năng lao động và có thể thoát nghèo trong chỉ tiêu giảm nghèo của địa phương giai đoạn 2022- 2025 và năm 2023, tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ cho các hộ gia đình xây dựng và thực hiện phương án, kế hoạch thoát nghèo bền vững đáp ứng theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Đối với các địa phương (cấp huyện, cấp xã) không thuộc đối tượng, phạm vi được ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh phân bổ thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia thì tập trung ưu tiên nguồn ngân sách địa phương, các nguồn lực huy động hợp pháp khác để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra; đồng thời, chủ động liên kết, đề nghị đơn vị kết nghĩa nhận hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp hộ nghèo, hộ cận nghèo trong chỉ tiêu giảm nghèo hằng năm giai đoạn 2022-2025 về sinh kế, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện tiêu chí thu nhập và các chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là chỉ số về nhà ở, công trình nước sinh hoạt, nhà vệ sinh… nhằm giúp hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm