A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn TP HCM năm 2023

UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn TPHCM năm 2023.

 Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Kế hoạch đề ra định hướng chung về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã:

Kinh tế tập thể với nhiều hình thức tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng, phát triển từ thấp đến cao (tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã...), trong đó hợp tác xã là nòng cốt. Tăng cường liên kết giữa các hợp tác xã, hình thành các liên hiệp hợp tác xã, không giới hạn về quy mô, lĩnh vực và địa bàn. Kinh tế tập thể lấy lợi ích kinh tế là trọng tâm, bao gồm lợi ích của thành viên, tập thể và Nhà nước, đồng thời coi trọng lợi ích chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Phát triển kinh tế tập thể theo hướng gắn sản xuất, kinh doanh với chuỗi giá trị sản phẩm và đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng cộng đồng thân thiện, văn minh, nhất là ở khu vực nông thôn.

Khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19 gây ra, thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ hợp tác xã phục hồi sản xuất, trở lại hoạt động.

Rà soát, nghiên cứu và tiến hành thực hiện việc đăng ký, tổ chức lại hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã năm 2012; giải thể dứt điểm các hợp tác xã không còn hoạt động trong giai đoạn 2021 - 2023, đặc biệt chú trọng xây dựng phương án giải thể dứt điểm 50% tổng số hợp tác xã không còn hoạt động trên địa bàn quản lý thuộc diện vướng mắc có thể xử lý ngay theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng quát năm 2023: Số lượng hợp tác xã đăng ký hoạt động là 736 đơn vị, trong đó số lượng hợp tác xã đang hoạt động 617 đơn vị, phát triển mới 30 hợp tác xã; số lượng liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động là 9 đơn vị; nâng tổng số lao động làm việc trong khu vực kinh tế tập thể đạt 24.000 lao động; tỷ lệ cán bộ quản lý, nghiệp vụ hợp tác xã đã qua đào tạo có trình độ đại học trở lên đạt trên 55%; trình độ trung cấp, sơ cấp đạt dưới 45%; tỷ trọng đóng góp vào GRDP thành phố là 0,5%.

Các giải pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2023: Tiếp tục tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo và các chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của Chính phủ, Bộ, ngành trung ương. Tuyên truyền, tập huấn các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và nâng cao năng lực nguồn nhân lực hợp tác xã. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012. Nâng cao hiệu quả hoạt động khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm