A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công đoàn cơ sở PVChem hướng tới giai đoạn phát triển giá trị của người lao động

Giai đoạn năm 2017-2022 được ghi nhận là giai đoạn khó khăn nhất của ngành Dầu khí nói chung và của PVChem nói riêng, các mảng hoạt động chính của PVChem đều bị ảnh hưởng lớn do những tác động của nền kinh tế và dịch bệnh Covid-19. Trước tình hình đó, Công đoàn cơ sở PVChem đã nỗ lực làm cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, vượt qua khó khăn thách thức, tạo động lực giữ vững ổn định sản xuất – kinh doanh trong toàn Tổng công ty.

Chiến lược phát triển của Ngành Dầu khí đến 2025 và định hướng đến năm 2035 với quan điểm “Tập trung đẩy mạnh phát triển những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, bao gồm thăm dò, khai thác dầu khí, lọc hoá dầu, sản xuất điện khí và dịch vụ kỹ thuật dầu khí là những lĩnh vực gắn liền với chuỗi giá trị dầu khí, nằm trong thế mạnh của Tập đoàn”, theo đó PVChem cũng tập trung xây dựng và phát triển để trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp dịch vụ hóa kỹ thuật, nhà sản suất - kinh doanh các cản phẩm hóa chất, hóa dầu hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực.

Công đoàn cơ sở PVChem hướng tới giai đoạn phát triển giá trị của người lao động
Đội thi An toàn vệ sinh viên giỏi của PVChem hướng thực hiện cấp cứu cán bộ bị tai nạn tại hội thi ATVSV giỏi ngành Dầu khí năm 2022.

Với 33 năm xây dựng và phát triển, có lợi thế là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVChem đã khẳng định được vị thế và uy tín trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, hoá kỹ thuật. Ý thức đầy đủ về những khó khăn, thuận lợi nêu trên, đồng thời được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc PVChem đã có những giải pháp chỉ đạo điều hành kịp thời, quyết liệt. Cùng với sự cố gắng, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn thể người lao động, PVChem đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn năm 2018-2022.

Lực lượng lao động của toàn PVChem tập trung vào 03 lĩnh vực chính là sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ. Tổng số CBCNV-LĐ của PVChem tính đến thời điểm tháng 04/2023 là 372 người, trong đó CBCNV-LĐ nữ là 140 người, chiếm 37,6% tổng số lao động. Trình độ chuyên môn của người lao động PVChem được đánh giá tương đối đồng đều với 80% là cử nhân và trên cử nhân, nhiều kinh nghiệm thực tế.

Trong giai đoạn vừa qua, PVChem đã đẩy mạnh triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt, trong đó tập trung triển khai rà soát, xây dựng lại nhu cầu định biên lao động tại các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ và các Chi nhánh, đồng thời chỉ đạo các Đơn vị thành viên rà soát, xây dựng lại định biên lao động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Công đoàn cơ sở PVChem hướng tới giai đoạn phát triển giá trị của người lao động
Cán bộ nhân viên của MI Việt Nam - đơn vị thành viên của PVChem thực hiện công tác vì cộng đồng - làm sạch bãi Sau - Thành phố Vũng Tàu.

Người lao động của PVChem luôn tự hào được làm việc trong một môi trường quản lý, quản trị chuyên nghiệp, điều kiện làm việc được đảm bảo bằng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn cao và đặc thù. Công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe môi trường luôn được quan tâm và thực hiện đầy đủ theo quy định. Trong suốt 5 năm qua, mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là giai đoạn 2019-2021 nhiều CBCNV-LĐ của Tổng công ty gặp những khó khăn do ảnh hưởng, hệ lụy của đại dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt của đời sống nhưng hầu hết CBCNV-LĐ vẫn tin tưởng, yên tâm và tự hào được làm việc tại PVChem.

Ở phía người sử dụng lao động, Ban lãnh đạo PVChem vẫn luôn cố gắng duy trì việc làm, đảm bảo thu nhập cho toàn thể CBCNV-LĐ, đây là dấu ấn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, văn hóa của người lao động PVChem. Cùng với đó, Công đoàn cơ sở PVChem đã chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm sát sao đến đời sống của CBCNV-LĐ và kịp thời tổ chức thăm hỏi những đoàn viên bị nhiễm Covid-19, hỗ trợ những đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh của đại dịch Covid-19, qua đó ít nhiều đã tạo được sự ổn định về mặt tinh thần cho CBCNV-LĐ yên tâm công tác. Với chức năng là tổ chức đại diện, tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn cơ sở PVChem đã quán triệt và chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc làm tốt công tác này.

Công đoàn cơ sở PVChem hướng tới giai đoạn phát triển giá trị của người lao động
Hành động để bảo tồn thiên nhiên của các đơn vị trực thuộc PVChem khu vực miền Nam.

Mặt khác, Công đoàn cơ sở PVChem cũng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Tập đoàn và của Tổng công ty liên quan đến người lao động như quy chế tiền lương, tiền thưởng, quy chế đối với công tác bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ..., Phối hợp với chính quyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát thực hiện các chế độ theo thỏa ước lao động, kiến nghị lên Ban lãnh đạo PVChem và lãnh đạo các đơn vị thành viên trực thuộc kịp thời để giải quyết những vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ tại PVChem.

Tham gia, đề xuất với chính quyền trong việc thực hiện chương trình tái cấu trúc đơn vị, xây dựng các chế độ chính sách với lao động dôi dư trên cơ sở của chính sách, qui chế hiện hành để bảm đảm tốt nhất quyền lợi cho người lao động, đồng thời thể hiện được tính nhân văn, tính văn hóa doanh nghiệp của PVChem trong việc giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư theo quy định của pháp luật.

Về việc triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật theo Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 (Bộ luật Lao động 2019), Công đoàn cơ sở PVChem đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc phối hợp với chính quyền để rà roát các thỏa thuận hợp pháp đã giao kết có nội dung không trái hoặc bảo đảm cho người lao động có quyền và điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của Bộ luật Lao động 2019 thì thỏa thuận thống nhất tiếp tục thực hiện hoặc tổ chức thương lượng để thống nhất.

Công đoàn cơ sở PVChem hướng tới giai đoạn phát triển giá trị của người lao động
Công đoàn viên, người lao động PVChem tham gia hiến máu tình nguyện.

Công đoàn với tư cách là đại diện cho người lao động đã tham gia Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật... Giám sát việc quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của PVChem. Đồng thời, tham gia phối hợp với Ban lãnh đạo PVChem tìm biện pháp đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động. Công đoàn cơ sở PVChem đã sát sao và đề xuất để có được nguồn hỗ trợ kịp thời từ Công đoàn Dầu khí Việt nam, từ Quỹ tương trợ Dầu khí cho CBCNV-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thu nhập thấp vào các dịp Tháng Công nhân và Tết nguyên đán hàng năm. Đặc biệt đối với nữ CBCNV-LĐ, Ban Nữ công Công đoàn cơ sở PVChem đã thường xuyên cập nhật tình hình đời sống, việc làm của chị em và có đề nghị hỗ trợ kịp thời đối với những chị em có hoàn cảnh khó khăn từ Quỹ Vì Phụ nữ khó khăn của Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Các hoạt động khác của Công đoàn cơ sở PVChem đều được quan tâm, triển khai đồng bộ. Có thể kể đến như: Phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; tham gia tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc; Hoạt động tư vấn pháp luật, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động; Công tác an toàn vệ sinh lao động; Hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên và người lao động; Công tác tuyên giáo, vận động tạo sự chuyển biến tích cực trong đoàn viên, công nhân, lao động; Phong trào thi đua yêu nước đổi mới và thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia; Công tác nữ công trong công nhân, lao động.

Sau một nhiệm kỳ hoạt động, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở PVChem rút ra được 07 bài học kinh nghiệm. Trong đó, đáng chú ý là tập trung nâng cao chương trình, hoạt động của Công đoàn có thực chất, chiều sâu và chất lượng hơn vừa đáp ứng đúng mục đích và nhu cầu mong muốn hiện tại của Người lao động, vừa có tính chất gợi mở, tạo điều kiện thuận lợi và động lực, niềm tin để Người lao động kiên trì rèn luyện, làm mới mỗi ngày, từ đó có cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển tốt hơn trong tương lai.

Trong đó, tổ chức tốt hơn nữa các hoạt động tập thể như phong trào Thể dục – Thể thao, Văn hóa - Văn nghệ; Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; Giỏi việc nước – Đảm việc nhà….. nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên và người lao động, trong đó lồng ghép, tuyên truyền, thực hiện để quảng bá Văn hóa PVChem và Văn hóa Petrovietnam ngày càng sâu rộng bằng nhiều hình thức.

Công đoàn cơ sở PVChem hướng tới giai đoạn phát triển giá trị của người lao động
Công đoàn viên PVChme khu vực phía nam tham gia giải chạy online Xuân Dầu khí 2022.

Từ kinh nghiệm nêu trên, mục tiêu nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công đoàn cơ sở PVChem xây dựng như sau: “Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, vì sự phát triển ổn định của PVChem giai đoạn 2023-2028 hướng đến năm 2035”.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Công đoàn cơ sở PVChem cũng đề ra 8 nhóm giải pháp cụ thể để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên và người lao động.

Có thể khẳng định rằng, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở PVChem khóa X, nhiệm kỳ 2017-2023 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là nền tảng để PVChem cùng người lao động hướng đến một giai đoạn phát triển mới, toàn diện từ sản xuất kinh doanh đến giá trị con người của PVChem.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm