Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Phát hiện điểm tập kết chứa gần 20.000 sản phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc
Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Cục QLTT Bình Thuận vừa phát hiện 1 điểm tập kết ở xã Đức Phú, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận chứa ...