A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ kinh doanh ở các doanh nghiệp

Tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa, công tác xây dựng Đảng được gắn với nhiệm vụ kinh doanh để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Phát huy sức mạnh tổ chức Đảng trong nửa nhiệm kỳ đầy thách thức

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đất nước ta đứng trước rất nhiều khó khăn, có những khó khăn chưa có tiền lệ đó là đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, ảnh hưởng nặng nề đến mọi hoạt động kinh tế- xã hội. Cùng với cả nước, TP. Hồ Chí Minh cũng trải qua những khó khăn chưa từng có này nhưng với sự vào cuộc quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đã từng bước vượt qua.

Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức vào tháng 7 vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã nhìn lại chặng đường nửa nhiệm kỳ qua của thành phố.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, nửa nhiệm kỳ vừa qua dưới tác động phức tạp từ đại dịch Covid-19 đã gây ra hậu quả chưa từng có tiền lệ, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại ở bên trong của thành phố tạo ra một thử thách quá lớn cũng có lúc tưởng chừng không thể vượt qua được. Tuy vậy thành phố đã vượt qua đại dịch nhờ nguồn lực nội sinh, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, truyền thống nhân nghĩa và quan trọng hơn là sự lãnh đạo, chỉ đạo từ các cơ quan Trung ương, sự chi viện của các địa phương, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Cụ thể, các báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh cho thấy, sau hệ lụy của đại dịch, tình hình kinh tế - xã hội thành phố phục hồi và phát triển đạt kết quả tích cực, công tác chăm lo an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đầu tàu, năng động, sáng tạo, nghĩa tình. Trong đó, ở lĩnh vực kinh tế, nếu như tăng trưởng GRDP năm 2021 suy giảm sâu ở mức -5,36% thì từ đầu năm 2022 hoạt động kinh tế bắt đầu phục hồi tăng 9,03%. Đặc biệt, trong 8 tháng đầu năm 2023, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) của thành phố tăng 2,8% so với cùng kỳ, đối với 4 ngành công nghiệp trọng điểm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,0%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7,6%; tổng doanh thu du lịch tăng 44 %; khối lượng vận tải hành khách công cộng tăng 24%...

Có được kết quả này, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh luôn xác định nhân tố quan trọng hàng đầu là sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết với quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt, đúng đắn, hiệu quả; phát huy tốt nguồn lực, đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, của người đứng đầu các cấp và sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị. Đồng thời tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ, ủng hộ của các Bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương, chuyên gia, nhà khoa học đã tích cực giúp đỡ thành phố vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị, làm cơ sở để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TW và Nghị quyết số 98/2023/QH15, mở ra cơ hội và thời cơ mới để Thành phố phát triển nhanh, bền vững; xứng tầm với vai trò đầu tàu của cả nước.

Góp sức vào kết quả của thành phố là sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp nói chung,doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần hóa trên địa bàn nói riêng. Theo đó, dù đối diện nhiều khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ song các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa đã kịp thời triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu gắn với việc cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương và TP. Hồ Chí Minh, phù hợp sát với tình hình thực tế của từng đơn vị; đặc biệt phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Trương Hải Hưng - Phó Bí thư Đảng bộ Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (VISSAN)- chia sẻ: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ VISSAN đã ban hành Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế, kế hoạch, chương trình theo đúng hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Gắn công tác Đảng với nhiệm vụ kinh doanh ở các doanh nghiệp
Hoạt động kinh doanh của VISSAN trong giai đoạn vừa qua đạt kết quả khả quan dù đối diện thách thức

Bám sát Nghị quyết Đại hội và Quy chế làm việc nhiệm kỳ, Đảng ủy đã tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng đối với từng Đảng ủy viên, xây dựng chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm đơn vị. Duy trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Chỉ đạo các chi bộ, đơn vị, tổ chức đoàn thể trực thuộc tập trung quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy đối với mọi hoạt động của Công ty; phát huy tính chủ động, sáng tạo của Ban lãnh đạo và Ban Điều hành Công ty cũng như vai trò của các tổ chức, đơn vị, đoàn thể và người lao động nỗ lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 6/2023, tổng doanh thu VISSAN ước thực hiện được 15.132,8 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, đạt 88% so với chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết hàng năm và đạt 52,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

“Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nỗ lực khắc phục khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, dịch tả heo châu Phi (ASF) và việc tăng cao giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào; đã bảo toàn và phát triển được vốn Nhà nước tại Công ty, hoàn thành cơ bản chỉ tiêu về lợi nhuận hàng năm, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, duy trì và giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng thực phẩm tươi sống và chế biến cho thị trường”- đồng chí Trương Hải Hưng đánh giá.

Hay với Công ty Xăng dầu Khu vực II - TNHH Một thành viên, nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công ty hoàn thành cơ bản nhiệm vụ từ năm 2020 đến những tháng đầu năm 2023. Trong đó, sản lượng xăng dầu qua kho, sản lượng xuất khẩu trực tiếp (đặc biệt là bán nội địa) đều tăng qua các năm; quản lý tài chính, chi phí tốt, công nợ bán hàng chặt chẽ, đảm bảo an toàn tài chính… Đặc biệt do xăng dầu là mặt hàng chiến lược, thiết yếu đối với kinh tế- xã hội và an ninh quốc phòng nên doanh nghiệp vừa phải kinh doanh hiệu quả lại phải đảm bảo an toàn về mọi mặt. Tuy nhiên Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, kịp thời để vừa đảm bảo xăng dầu phục vụ nhu cầu xã hội, vừa đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, vừa hạn chế được những tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định và phát triển công ty.

Trong khi đó Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM) dù hiện tại đã thoái hết vốn cho đối tác Hàn Quốc song tổ chức Đảng trong doanh nghiệp này vẫn được giữ vững. Tuy nhiên do là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài nên Đảng ủy Công ty xác định phải xây dựng được quy chế phối hợp giữa đảng ủy, công đoàn và Tổng Giám đốc. Chính vì thế, Đảng ủy Công ty đã lựa chọn, đưa những đảng viên có năng lực, uy tín vào Ban Chấp hành Công đoàn, vừa để xây dựng các chính sách chăm lo quyền lợi cho người lao động, vừa tham gia đóng góp xây dựng Quy chế phối hợp giữa Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn, tạo sự đồng thuận ngày càng cao. Quá trình hoạt động cho thấy, Đảng bộ Công ty đã góp phần tích cực mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cụ thể, doanh thu của doanh nghiệp tăng bình quân 11,7%/năm; lợi nhuận tăng bình quân 12,18%/năm; thu nhập bình quân của người lao động tăng 11,4%/năm. Đáng chú ý, mặc dù ngành dệt may bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19, nhưng đến nay, gần trên 6.000 công nhân của công ty chưa hề bị cắt giảm, toàn bộ chế độ vẫn được bảo đảm.

Nhiều chương trình hành động thiết thực để hoàn thành mục tiêu nửa nhiệm kỳ còn lại

Theo đánh giá của TP. Hồ Chí Minh, dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước từ nay đến hết nhiệm kỳ vẫn diễn biến phức tạp, khó lường; bên cạnh những thời cơ, thuận lợi còn đan xen nhiều khó khăn, thách thức; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn ra ngày nhiều, phạm vi ảnh hưởng rộng; chuỗi cung ứng toàn cầu còn điểm nghẽn, chưa thông suốt khiến giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao. Hoạt động sản xuất kinh doanh ở một số ngành, lĩnh vực có xu hướng giảm; nhiều doanh nghiệp phải giảm giờ làm, cho lao động nghỉ việc; áp lực lạm phát gia tăng; đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn, phải thắt chặt chi tiêu, sức mua thị trường yếu và chưa có dấu hiệu phục hồi.

Chính vì thế, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ được đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh - nhấn mạnh: Thành phố đang nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ vượt qua thử thách, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần tự lực, tự cường phát huy nội lực, huy động ngoại lực, giữ vững mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đề ra, trên cơ sở có điều chỉnh linh hoạt theo thứ tự phù hợp với tình hình, một số nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu thực hiện 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu của nhiệm kỳ mà đại hội đã đề ra, trong đó đầu tư cao nhất là đến năm 2025 đạt một số tiêu chí đô thị thông minh, dịch vụ công nghiệp theohướng hiện đại; giữ vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thực hiện chủ trương của thành phố các tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp cũng khẳng định nỗ lực bằng những chương trình hành động thiết thực. Trong đó với VISSAN, đồng chí Trương Hải Hưng cho biết, giai đoạn 2023-2025 doanh nghiệp phấn đấu tổng doanh thu mạng lưới đạt trên 13.687 tỷ đồng; lợi nhuận trên 353,6 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt trên 533,4 tỷ đồng và thu nhập bình quân của người lao động phấn đấu năm sau cao hơn năm trước.

Để làm được, theo đồng chí Trương Hải Hưng, VISSAN sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, thường xuyên thực hiện khảo sát thị trường, nghiên cứu xu hướng tiêu dùng nhằm định hình chiến lược dài hạn và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển nhiều sản phẩm chế biến mới phù hợp với từng phân khúc thị trường và đa dạng đối tượng khách hàng; tiếp tục phát triển các sản phẩm thịt tươi sống đóng khay vỉ theo quy trình sản xuất thịt mát và đóng gói theo công nghệ MAP; đồng thời, đẩy mạnh cải tiến sản phẩm hiện hữu nhằm phù hợp xu thế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. “Xuyên suốt nửa nhiệm kỳ còn lại, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác lý luận và học tập lý luận chính trị, trước hết là các cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức, đơn vị. Từ đó có những phát huy vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được hiệu quả hơn”- đồng chí Trương Hải Hưng khẳng định.

Giống như VISSAN, các doanh nghiệp khẳng định rằng, để đạt các chỉ tiêu đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại thì cần phát huy tốt vai trò lãnh đạo, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

Cùng với đó, theo đồng chí Võ Văn Yên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, ở các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần, cơ sở đảng phải xây dựng - thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp ủy và ban điều hành doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng việc đề ra các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội của công ty và đưa ra kế hoạch sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn với vai trò nòng cốt của đảng viên. Về phía đảng viên phải phát huy vai trò đi đầu, nêu gương để người lao động noi theo, từ đó phát hiện thêm nhiều nhân tố điển hình cho đơn vị...

Bên cạnh đó, để phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp cổ phần hóa, các cấp ủy đảng phải thật sự đổi mới về phương thức hoạt động, tư duy lãnh đạo, hướng nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh… Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp và giữ vững được vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng, phù hợp quy chế làm việc của từng doanh nghiệp.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm