A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên Việt Nam

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 158/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024.

Article thumbnail

Ảnh: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/

Năm 2024 là năm thứ hai tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên Việt Nam, khẳng định sự quan tâm, tình cảm, niềm tin và kỳ vọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với thanh niên và công tác thanh niên. Theo báo cáo của các bộ, ngành và địa phương sau chương trình đối thoại năm 2023, các vấn đề được thanh niên quan tâm, kiến nghị cơ bản đã được giải quyết và thông báo rộng rãi theo quy định.

Thủ tướng đánh giá cao nội dung, chủ đề "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia" của Chương trình đối thoại năm nay và khẳng định chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững và Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế chuyển đổi số. 

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh những chia sẻ, ý kiến, đề xuất và kiến nghị rất phong phú, đa dạng, sâu sắc, sát thực tiễn, thể hiện sự tâm huyết, chủ động và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong tham gia thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, nhất là vai trò xung kích trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích thanh niên phát huy vai trò xung kích, đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất của thanh niên; đồng thời tập trung triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên; bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, đề án về thanh niên và công tác thanh niên. Tập trung triển khai có hiệu quả các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án về chuyển đổi số, trong đó có các nhiệm vụ liên quan đến tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng số...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của toàn xã hội về vai trò của thanh niên là lực lượng xung kích, nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm trở thành quốc gia số.

Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích thanh niên phát huy vai trò xung kích, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học gắn với triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động đối thoại với thanh niên; lắng nghe, giải quyết các vấn đề, kiến nghị của thanh niên; triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhằm khuyến khích, huy động thanh niên tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần "Năm xung kích" trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia; phải có "Sáu khát vọng"

Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông báo tới tổ chức Đoàn các cấp để tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến thanh niên và chuyển tới thanh niên mong muốn, kỳ vọng và thông điệp của Thủ tướng Chính phủ đối với thế hệ thanh niên Việt Nam:

Thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần "Năm xung kích" trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia: (1) Xung kích trong nâng cao nhận thức số; (2) Xung kích xây dựng, hoàn thiện thể chế số; (3) Xung kích phát triển hạ tầng số; (4) Xung kích đào tạo nguồn nhân lực số; (5) Xung kích trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và văn hóa số.

Thanh niên Việt Nam phải có "Sáu khát vọng": (1) Khát vọng đóng góp, cống hiến; (2) Khát vọng học tập, rèn luyện; (3) Khát vọng đổi mới, sáng tạo; (4) Khát vọng lập thân, lập nghiệp; (5) Khát vọng hội nhập, phát triển; (6) Khát vọng đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, sức mạnh toàn dân tộc.

Tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp lựa chọn các công việc trọng tâm, trọng điểm phù hợp với các phong trào thanh niên, nhất là phong trào học tập công nghệ thông tin; phong trào học tập ngoại ngữ; phong trào bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên hỗ trợ, phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong triển khai tổ chức các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số quốc gia.

PV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm