A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên tài khoản và mật khẩu (hoặc hình thức xác thực khác) được tạo bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an (theo khoản 7 Điều 2 của Quyết định 34/2021/QĐ-TTg) và có giá trị tương đương CCCD hoặc hộ chiếu.

 

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID

Sau khi đăng ký tài khoản định danh điện tử, Hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tiến hành so sánh và đối chiếu tự động các thông tin công dân đã kê khai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Khoản 4 Điều 6 Quyết định 34/2021/QĐ-TTg quy định, các thông tin này bao gồm số định danh các nhân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế đối với nước ngoài, họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh và giới tính.

Nếu trùng khớp thông tin, hệ thống sẽ tạo lập tài khoản định danh điện tử và gửi yêu cầu kích hoạt tài khoản cho người đăng ký qua số điện thoại hoặc email đã đăng ký. Người đăng ký thực hiện việc kích hoạt theo yêu cầu của Hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Tin nhắn có nội dung như sau: "Cuc Canh sat QLHC ve TTXH thong bao: Hồ sơ dang ky tai khoan dinh danh dien tu cua cong dan da duoc phe duyet. De nghi truy cap ung dung VNeID hoac dia chi https://vneid.gov.vn de kich hoạt tai khoan".

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID - Ảnh 1.

 

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng VNeID hoặc Sau khi truy cập vào ứng dụng VNeID hoặc trang web của VNeID, người dân lựa chọn Kích hoạt tài khoản định danh điện tử .

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID - Ảnh 2.

 

Bước 2: Điền các thông tin và ấn Gửi yêu cầu

- Số định danh cá nhân: Trùng với số CCCD

- Số điện thoại: Điền số điện thoại đăng ký số định danh cá nhân

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID - Ảnh 3.

 

Bước 3: Mã OTP được gửi đến số điện thoại cá nhân qua tin nhắn SMS. Người dùng điền mã OTP này và sẽ được chuyển đến bước thiết lập mật khẩu.

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID - Ảnh 4.

 

Bước 4: Thiết lập mật khẩu và passcode

Mật khẩu được yêu cầu thiết lập có 8 đến 20 ký tự bao gồm chữ số, chữ viết hoa, chữ viết thường, ký tự đặc biệt.

Mã passcode là một loại mã bảo mật, được sử dụng để xác thực khi sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng VNeID). Theo quy định, mã passcode gồm 6 ký tự số từ 0 đến 9.

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID - Ảnh 5.

 

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID - Ảnh 6.

 

Bước 5: Thiết lập câu hỏi bảo mật

Câu hỏi bảo mật được sử dụng trong một số trường hợp nhằm xác minh danh tính của chủ tài khoản định danh điện tử.

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID - Ảnh 7.

 

Chọn lần lượt từng câu hỏi và điền câu trả lời, đồng thời ghi nhớ câu trả lời tương ứng với câu hỏi để có thể sử dụng khi cần thiết theo yêu cầu bảo mật của ứng dụng.

Thông báo kích hoạt tài khoản định danh điện tử sẽ xuất hiện sau khi người dùng thiết lập câu hỏi bảo mật thành công.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm