Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng
Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.