Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Đề xuất bến container quốc tế cảng Sài Gòn tiếp nhận tàu siêu trọng tải
Cục Hàng hải Việt Nam cho biết đơn vị vừa có ý kiến liên quan đến đề xuất tiếp nhận tàu trọng tải 200.148 DWT vào, rời Bến cảng container quốc tế ...