Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Thực phẩm không rõ nguồn gốc tràn chợ tự phát
Cơ quan chức năng của TPHCM đang gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý những điểm buôn bán thực phẩm tự phát với hàng hóa không rõ nguồn gốc.