Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT đánh giá triển vọng kinh tế lạc quan đến đâu?
Bốn tháng đầu năm 2022, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng nhìn chung nền kinh tế nước ta tiếp tục phục hồi và có nhiều dấu hiệu ...
GDP toàn cầu đạt 104 nghìn tỷ USD: Phân bổ như thế nào?
Mỹ vẫn là đầu tàu kinh tế trên toàn thế giới, với GDP là 25,3 nghìn tỷ USD, chiếm gần một phần tư nền kinh tế toàn cầu.
Ba kịch bản dự báo 'sức khỏe' của đầu tàu kinh tế TPHCM
Kịch bản cơ sở dự báo kinh tế TPHCM tiếp tục đà tăng và ở mức tương đương giai đoạn trước dịch. Với giả định này, tăng trưởng kinh tế năm 2023 của ...