Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Thất thoát trong cổ phần hoá, thoái vốn chủ yếu từ đất đai
08/06/2022
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết: “Vừa rồi, chúng ta thất thoát rất nhiều thông qua việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước mà chủ yếu từ ...
LIXCO và cú hích tạo nên sự tăng trưởng vượt bậc
02/10/2023
Kỷ niệm 20 năm cổ phần hóa công ty, với những thành tựu nổi bật đạt được, LIXCO đã chứng minh được đường lối phát triển đúng đắn từ năm 2003.