Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chìa khóa để đưa con người lên Sao Hỏa của SpaceX là tên lửa Starship
Chia sẻ trong webcast của chương trình giao lưu tại Berlin mới đây, Elon Musk nói: "Nếu chúng ta gặp may, có thể là 4 năm nữa. Chúng tôi muốn gửi một ...