Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Ukraine cố ngăn đà tiến quân của Nga ở phía bắc Donetsk
Quân đội Ukraine cho đến nay đã ngăn chặn bất kỳ cuộc tiến công lớn nào của Nga tại phía bắc khu vực Donetsk, nhưng áp lực đang gia tăng với các cuộc ...