Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Aqua City vươn mình mạnh mẽ thực hiện kỳ vọng vận hành đô thị vào năm 2023
Giữa lúc thị trường TP. Hồ Chí Minh khan hiếm quỹ đất và không gian xanh, sự xuất hiện của Aqua City quy mô 1.000 ha đã mở ra xu hướng phát triển đô ...