Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
TP Hồ Chí Minh: Người dân ra vào quận Gò Vấp phải khai báo y tế điện tử
Từ 12 giờ ngày 3/6, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, UBND quận Gò Vấp (Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ phối hợp triển khai quy trình khai báo y tế ...