Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Cập nhật tiến độ dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ
Kho cảng LNG Sơn Mỹ, cấp khí cho dự án Nhiệt điện Sơn Mỹ 2 nằm trong cụm dự án điện khí, được đầu tư theo hình thức liên doanh giữa Tổng công ty Khí ...
Việt Nam và Hoa Kỳ ký kết một số thỏa thuận hợp tác năng lượng
Tại Diễn đàn kinh doanh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương diễn ra mới đây tại Hà Nội, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký kết một số biên bản ghi nhớ, thỏa thuận ...