Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Bộ GTVT thúc tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Hiện tại, việc triển khai các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 còn chậm so với tiến độ yêu cầu.