Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Lĩnh vực này ở Việt Nam sẽ đón dòng vốn hàng chục tỷ đô từ quốc tế
Với những kế hoạch tham vọng về năng lượng, Việt Nam cần hỗ trợ quốc tế về nguồn vốn ưu đãi rất lớn để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các giải pháp ...
Vì sao tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới đề cao vai trò thủy điện nhỏ?
 -  Không phải ngẫu nhiên mà theo chu kỳ ba năm một lần, Liên Hiệp Quốc lại xuất bản các báo cáo về tình hình phát triển thủy điện nhỏ trên toàn thế ...