Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Phát triển vật liệu làm mát bề mặt tòa nhà và tiết kiệm năng lượng
13/07/2022 09:19:00 -
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một vật liệu bức xạ thụ động thân thiện với môi trường, có thể làm mát bề mặt tòa nhà và tiết kiệm năng ...