Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hệ thống sản xuất điện mặt trời và nước trên sa mạc
03/03/2022
Hệ thống WEC2P gồm pin mặt trời và một lớp hydrogel hấp thụ hơi ẩm trong không khí, có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm tại Saudi Arabia.