Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
ĐHCĐ Bidiphar (DBD): Mục tiêu doanh thu 1.800 tỷ đồng, phát hành riêng lẻ giá tối thiểu 50.000 đồng/cp
24/04/2023 11:29:00 -
Công ty ước tính huy động được 1.000-1.200 tỷ đồng từ đợt phát hành riêng lẻ, nguồn vốn sẽ bổ sung vốn đầu tư cho dự án nhà máy sản xuất thuốc vô ...