Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hai tuyến cáp quang biển APG và AAG cùng gặp sự cố
Thông tin từ các nhà mạng cho hay, hiện cả 2 tuyến cáp quang biển lớn nhất APG và AAG cùng đang gặp sự cố khiến dịch vụ Internet Việt Nam đi quốc tế ...