Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hà Nội yêu cầu giảm tối đa bệnh nhân COVID-19 chuyển tầng và tử vong
24/02/2022 09:21:00 -
Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tầng nặng, tử vong. Đây là mục tiêu cao nhất, phải làm bằng được, phải ...