Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Samsung tranh thủ tăng giá đúc chip khi toàn cầu khan hiếm
Các giám đốc điều hành của Samsung đã giải đáp nhiều câu hỏi của những nhà đầu tư về tương lai của những xưởng đúc chip trong một cuộc họp thu nhập ...