Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Đảo pin quang điện có thể xoay theo hướng mặt trời
24/11/2022 09:05:00 -
Đảo pin quang điện của công ty Bồ Đào Nha có dạng module, dễ dàng tháo rời hoặc ghép thành trang trại điện mặt trời nổi quy mô lớn.