Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tăng tốc vực dậy kinh tế TP HCM (*): Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công
04/04/2023 11:15:00 -
TP HCM đang gặp khó khi triển khai quá nhiều dự án trọng điểm cùng lúc, dàn trải trong bối cảnh nguồn lực có hạn.