Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Lào Cai xác minh tài sản, thu nhập 18 người, thuộc 3 cơ quan
Các đối tượng xác minh gồm 15 người thuộc Sở Giao thông Vận tải và Xây dựng cùng một số đơn vị trực thuộc; 2 người thuộc Công ty cổ phần cấp nước Lào ...