Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Bộ GD&ĐT sẽ xử nghiêm các trường đại học ‘vượt rào’ tuyển sinh
Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh theo đúng quy chế nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch cho thí sinh.