Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
7 loại thuốc ARV được Quỹ BHYT chi trả trong năm 2021
Thuốc kháng HIV (ARV) đã được Bộ Y tế lên kế hoạch phấn đấu cung cấp đủ, liên điều trị cho 162.000 người nhiễm HIV trong năm 2021. Lượng thuốc này ...