Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Kiểm soát chặt chẽ hoạt động đấu giá đất
05/09/2022 09:40:00 -
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2807/UBND-TNMT về tăng cường công tác quản lý đất đai, trong đó nêu rõ việc quản lý hoạt động đấu giá đất.