Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Bị đổi số CMND khi làm CCCD gắn chip, người dân cần đặc biệt lưu ý những điều này
Bị đổi số CMND khi làm CCCD gắn chip, người dần cần đặc biệt lưu ý những điều sau để không gặp rắc rối sau này
Tại sao có CCCD gắn chip rồi vẫn cần có tài khoản định danh điện tử?
Theo Bộ Công an, tài khoản định danh điện tử giúp đáp ứng yêu cầu quản lý đối với giao dịch điện tử trên môi trường mạng nhằm hạn chế hoạt động lừa ...
Bố mẹ có thể lấy mã định danh cá nhân cho con ở đâu?
Không chỉ người lớn mà trẻ em cũng đã được cấp mã định danh cá nhân. Vì vậy, bố mẹ có thể lấy mã định danh cá nhân cho con theo cách dưới đây.
Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID
Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên tài khoản và mật khẩu (hoặc hình thức xác thực khác) được tạo bởi hệ thống định danh và xác thực điện ...