A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai bài bản, sáng tạo tại mỗi địa phương, đơn vị

Các địa phương, đơn vị cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, hưởng ứng cuộc thi bài bản, khoa học, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; góp phần vào thành công chung của cuộc thi cấp TP.

Sáng 8/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo 35 TP Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 TP...

Triển khai bài bản, sáng tạo tại mỗi địa phương, đơn vị

Đại biểu dự lễ phát động

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 nhằm tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. Đồng thời, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đặc biệt là phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng với đó là hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương, “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế.

TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, nhất là những điểm mới so với các cuộc thi trước. Thông qua đó, động viên, khuyến khích, huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô và người nước ngoài ở Thủ đô quan tâm đến Việt Nam.

Qua cuộc thi lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

Chú trọng công tác tập huấn, định hướng, lựa chọn vấn đề

Triển khai bài bản, sáng tạo tại mỗi địa phương, đơn vị

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu phát động cuộc thi

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cho biết, tiếp nối những thành công của năm 2023, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 nhằm phát huy ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thông qua cuộc thi lan tỏa ý nghĩa tích cực thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Trong đó, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong toàn TP; phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên địa bàn Thủ đô”.

Để cuộc thi được triển khai đồng bộ, bài bản, thống nhất và đạt kết quả cao, Ban Chỉ đạo 35 TP đề nghị các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ TP đến cơ sở bám sát kế hoạch, thể lệ cuộc thi, tổ chức triển khai cuộc thi sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia.

Cùng đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, hưởng ứng cuộc thi bài bản, khoa học, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ở địa phương, đơn vị và ngành mình, góp phần vào thành công chung của cuộc thi cấp TP.

Triển khai bài bản, sáng tạo tại mỗi địa phương, đơn vị

Các đại biểu ấn nút phát động cuộc thi

Để nâng cao chất lượng bài viết, có nhiều bài viết vừa có chiều rộng, vừa có chiều sâu, các địa phương, đơn vị cần chú trọng quan tâm công tác tập huấn các loại hình bài viết; định hướng lựa chọn vấn đề mang tính thời sự, sử dụng đa dạng nguồn dữ liệu, thông tin thực tiễn đa chiều của địa phương, đơn vị đảm bảo đúng các tiêu chí Thể lệ cuộc thi mà Ban tổ chức đã đưa ra.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực hưởng ứng tham gia, đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, thông tin rộng rãi về cuộc thi tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tích cực cổ vũ, phản ánh tình hình, kết quả cuộc thi và kịp thời biểu dương những cá nhân, đơn vị triển khai, thực hiện tốt.

Theo đồng chí Nguyễn Doãn Toản, kinh nghiệm sau nhiều năm phát động cuộc thi cho thấy, cấp ủy đơn vị nào quan tâm nơi đó kết quả cuộc thi đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, còn một số hạn chế, như: Sai về thể thức, về số lượng câu chữ, về quy chế, quy cách trình bày, về hình thức, thể thức tham gia ở các loại hình… dẫn đến việc bài thi có nội dung tốt nhưng vẫn bị loại do sai về thể lệ.

“Ban tổ chức mong muốn các địa phương, đơn vị quan tâm đầu tư để bài viết chất lượng cao, đúng Thể lệ; khắc phục những hạn chế, thiếu sót nâng cao chất lượng các bài thi để có nhiều đóng góp vào thành công cuộc thi năm nay”, đồng chí Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 31/5/2024. Đối với cấp cơ sở, các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm dự thi gửi về Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và cơ quan, đơn vị cùng cấp.

Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm dự thi ở cấp TP: Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 TP), số 9 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm