A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy giá trị truyền thống trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Với bề dày lịch sử truyền thống 87 năm xây dựng và phát triển, nhận thức sâu sắc, đúng đắn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa nói chung, văn hóa doanh nghiệp và truyền thống văn hóa thợ mỏ với giá trị cốt lõi “Kỷ luật và Đồng tâm”.

Ngành khai thác than ở Việt Nam có lịch sử truyền thống lâu đời cách đây 183 năm với dấu mốc quan trọng khi vua Minh Mạng có “Dụ” cho phép Tổng đốc Hải Yên Tôn Thất Bật chính thức tổ chức khai thác than ở vùng núi Yên Lãng, Đông Triều (Quảng Ninh). Và cuộc tổng bãi công vang dội của hơn 3 vạn thợ mỏ ngày 12/11/1936 với khẩu hiệu “Kỷ luật và Đồng tâm - chúng ta nhất định thắng!” chính là mốc son chói lọi trong lịch sử hình thành, phát triển của công nhân vùng mỏ, của ngành Than nói riêng và của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung; từ đó đã hình thành nên VĂN HOÁ THỢ MỎ với giá trị cốt lõi là tinh thần “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM”.

Phát huy giá trị truyền thống trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Người thợ mỏ TKV luôn giữ vững và phát huy giá trị tinh thần "Kỷ luật - Đồng tâm".

Hơn 28 năm qua, kể từ ngày thành lập Tổng công ty Than Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao; là doanh nghiệp nòng cốt chịu trách nhiệm sản xuất, cung ứng than cho nền kinh tế, một trong ba trụ cột quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Chính truyền thống văn hóa thợ mỏ đã tác động sâu sắc và toàn diện đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Trong đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý điều hành; tạo nên giá trị cốt lõi trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp TKV nói chung; tạo nên nguồn “sức mạnh nội sinh” to lớn giúp TKV vượt mọi khó khăn với những bước tiến xa và vững chắc trong hành trình phát triển của mình.

Đảng ủy, cơ quan lãnh đạo điều hành Tập đoàn đã ban hành nhiều văn bản để lãnh chỉ đạo và cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nhờ đó, đời sống văn hoá tinh thần của cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Tập đoàn ngày càng được nâng cao, phong phú; công tác bảo tồn, tôn tạo các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể ngày càng được quan tâm gìn giữ và phát huy trong toàn Tập đoàn.

Tuy vậy, trên thực tế quá trình triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp của TKV vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở ở một số ít đơn vị còn chưa được quan tâm đúng mức; việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp đôi lúc, đôi chỗ thực hiện chưa được đồng bộ; công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống và phát huy các giá trị văn hoá đôi khi còn chưa được kịp thời; vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên, người lao động chưa gương mẫu, chấp hành chưa nghiêm các quy chế, quy định nội bộ, tiêu chuẩn đạo đức, quy tắc ứng xử, giao tiếp...

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện mạnh mẽ và hiệu quả việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, mới đây, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 76-NQ/ĐU, ngày 09/01/2023 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để lãnh chỉ đạo toàn diện và triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Tập đoàn.

Theo đó, quan điểm lãnh chỉ đạo được Đảng ủy Tập đoàn xác định rõ là: Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa; xây dựng văn hóa trong Đảng, cơ quan và cả hệ thống chính trị để tạo động lực, niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ trong đảng viên, cán bộ và người lao động.

Phát huy giá trị truyền thống trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Người lao động TKV là vốn quý nhất của Tập đoàn.

Trong thời kỳ mới hiện nay, trước bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế sâu rộng, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển nhưng những nguy cơ, thách thức vẫn hiện hữu như: điều kiện khai thác ngày càng đi xa, xuống sâu; việc tuyển dụng nguồn nhân lực, nhất là lực lượng thợ lò gặp nhiều khó khăn; yêu cầu về đầu tư công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất, đảm bảo an toàn lao động, môi trường ngày càng cao...

Vì vậy, việc xây dựng và phát huy truyền thống văn hoá thợ mỏ trong thời kỳ mới nhằm bảo tồn, gìn giữ và nhân lên những truyền thống tốt đẹp trong văn hoá thợ mỏ TKV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và ngày càng đặt ra cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 76-NQ/ĐU, ngày 09/01/2023 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nói riêng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nói chung; Đảng ủy TKV tập trung lãnh chỉ đạo trong toàn Tập đoàn tăng cường triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Các nội dung xây dựng, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống cốt lõi với di sản tinh thần vô giá “Kỷ luật và Đồng tâm”, tinh thần “Tương thân, tương ái”; bảo tồn, gìn giữ và phát huy các di tích lịch sử cách mạng, công trình văn hóa, thể thao, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phong trào của người lao động; xây dựng điển hình tiên tiến, hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” của TKV.

Những năm qua, TKV hướng đến xây dựng Tập đoàn thành“Ngôi nhà lớn hạnh phúc”. Triển khai đa dạng trong các hình thức tuyên truyền các giá trị văn hóa truyền thống. Trong đó tăng cường sử dụng và phát huy hiệu quả tuyên truyền trên các trang mạng xã hội (trang Fanpage “Người Thợ”, “Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”, “Vàng đen Tổ quốc”, Trang thông tin điện tử tổng hợp của Tập đoàn vinacomin.vn...). Đồng thời ngày càng đẩy mạnh chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tập đoàn gắn với việc xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong TKV.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm