A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Nội vụ: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bộ Nội vụ cho biết, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) trong ngành Nội vụ đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần củng cố sự tin tưởng của nhân dân về hiệu quả và quyết tâm của Đảng trong công cuộc PCTN,TC.

Article thumbnail
Năm 2024, Bộ Nội vụ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác PCTN,TC. Ảnh: PA

Thực hiện nghiêm túc công tác PCTN,TC

Báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy, năm 2023, Ban Cán sự Đảng Bộ, lãnh đạo Bộ Nội vụ luôn sát sao, chỉ đạo kịp thời, đôn đốc triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phấn đấu đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Bộ Nội vụ đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác PCTN,TC, luôn coi trọng, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả xây dựng và thực hiện định hướng, chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và công tác PCTN,TC nhằm góp phần ổn định hệ thống chính trị - xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ tham gia góp ý đối với nhiều dự thảo văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt liên quan đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN,TC.

Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng cũng cho thấy, năm 2023, Bộ Nội vụ đã chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tài chính và ngân sách; thanh tra, giải quyết KNTC; giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và thực hiện công khai, minh bạch việc bổ nhiệm, tiếp nhận, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ đã cắt giảm các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, các cuộc kiểm tra và tập huấn không cần thiết hoặc lồng ghép nhiều nội dung để giảm thiểu số lượng cuộc họp, hội nghị, hội thảo, kiểm tra và tập huấn, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đạt chất lượng, đúng mục đích.

Chưa phát hiện đối tượng liên quan đến hành vi tham nhũng, tham nhũng vặt

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 13-KH/BCSĐ ngày 04/11/2021 của Ban Cán sự Đảng về việc điều động công chức lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nội vụ nhằm tạo thế chủ động, tính kế thừa phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ, đồng thời góp phần PCTN,TC trong công tác cán bộ.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp đối với Luật PCTN và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 07/01/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN. Qua theo dõi, nắm tình hình, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Bộ Nội vụ không phát hiện trường hợp nào vi phạm quy chế theo quy định.

Thực hiện Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN) của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và tiếp tục triển khai Kế hoạch số 954/KH-BNV ngày 10/3/2021 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện việc kiểm soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch xác minh TSTN và tiến hành bốc thăm để xác minh TSTN năm 2021, 2022 đối với 20 công chức, viên chức.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ phối hợp với Thanh tra Chính phủ trong việc tổ chức, thực hiện quy định tại Điều 18, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về tổ chức, bộ máy, bổ sung nhân lực vận hành quản lý, thực hiện kết nối, đồng bộ Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát TSTN theo Kế hoạch số 2032/KH-TTCP ngày 08/9/2023 của Thanh tra Chính phủ.

Kết quả việc xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng, năm 2023 Bộ Nội vụ chưa phát hiện cơ quan, tổ chức, đơn vị nào xảy ra tham nhũng. Đồng thời chưa phát hiện đối tượng liên quan đến hành vi tham nhũng, tham nhũng vặt.

Đề cao vai trò của cấp uỷ Đảng, đoàn thể

Thực hiện công tác PCTN, Bộ Nội vụ luôn đề cao vai trò của Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh. Sẵn sàng cung cấp thông tin liên quan đến PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của bộ khi được các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

Về nhiệm vụ công tác năm 2024, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, phát huy kết quả đã đạt được, Bộ Nội vụ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác PCTN,TC. Chỉ đạo xây dựng, ban hành Kế hoạch PCTN,TC; kế hoạch phòng, chống tội phạm; kế hoạch kiểm toán nội bộ của Bộ Nội vụ, đảm bảo đúng quy định và phù hợp với đặc thù của ngành, Bộ Nội vụ.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác; hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác PCTN,TC. Thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực trong công tác tổ chức cán bộ theo Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 114 QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và PCTN,TC trong công tác cán bộ, tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm soát quyền lực trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nội bộ tại Bộ Nội vụ theo Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTN,TC trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán...

Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác PCTN,TC do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC giao. Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm trong xử lý công việc; kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, văn hóa, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ Nội vụ.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm