A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bến Tre nâng cao tỷ lệ đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng kinh tế

Để đạt mục tiêu của Đề án số 04-ĐA/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy Bến Tre về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, thời gian tới, tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ đóng góp của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
 

Đến năm 2025, tỉnh Bến Tre bảo đảm tỷ trọng năng suất các nhân tố tổng hợp, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt bình quân 48%/năm; tốc độ đổi mới công nghệ thiết bị đạt 25%, giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 35%, giá trị sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ trên thị trường tăng bình quân 22%/năm, chiếm tỷ trọng 8,5% GRDP.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh đảm bảo hiệu quả, thiết thực, nhằm giúp cho cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò nòng cốt của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội.

Địa phương phối hợp chặt chẽ trong triển khai ứng dụng từ các sản phẩm của nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp tỉnh linh hoạt bằng nhiều hình thức; vận dụng lồng ghép có hiệu quả nguồn kinh phí từ các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch chuyên ngành để tiếp tục triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Tỉnh chú trọng triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ 4.0, công nghệ Internet vạn vật, ứng dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30-1-2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới, nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý; khuyến khích nông dân thực hiện thương mại điện tử trong nông nghiệp tập trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Theo Tỉnh ủy Bến Tre, sau 3 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các kết quả nghiên cứu phục vụ sản xuất và đời sống, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, từng bước khẳng định vai trò của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tỉnh đã phối hợp quản lý, triển khai thực hiện 122 nhiệm vụ khoa học và công nghệ; trong đó có 8 nhiệm vụ cấp nhà nước, 108 nhiệm vụ cấp tỉnh, 6 nhiệm vụ cấp cơ sở. Đến nay, 56 nhiệm vụ đã nghiệm thu, trong đó có 2 nhiệm vụ được đánh giá đạt kết quả xuất sắc. Hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng được chú trọng, phát triển đa dạng. UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn, trong đó dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho 52/52 thủ tục hành chính.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đang hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng sàn giao dịch công nghệ trực tuyến Bến Tre kết nối với sàn giao dịch Thành phố, cấp vùng và cả nước. Đến nay, tỉnh đã tư vấn và hỗ trợ 1.716 lượt cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức 40 lớp đào tạo về nội dung phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoàn thiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp; thương mại hóa tài sản trí tuệ, quản trị doanh nghiệp..., thu hút 3.098 học viên.

Sau 3 năm triển khai Đề án số 04-ĐA/TU, tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đến giữa nhiệm kỳ đạt 22,6%, tăng 112,3% so với kế hoạch; tổng kinh phí huy động thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ đầu nhiệm kỳ đến nay là 406 tỷ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước hơn 212 tỷ đồng, kinh phí ngoài ngân sách nhà nước là 193 tỷ đồng./.

Công Trí


Tác giả: Trương Công Trí
Nguồn:TTXVN Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm